Debatt


Tomme løfter om skattekutt

Fremskrittspartiet er begynt valgkampen. Stortingsrepresentanter og lokalpolitikere har ett budskap før valget: «Sett ned eiendomsskatten!»


Nytt og bedre

Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber.


Råd om egenberedskap

Vi lever heldigvis i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal – og nettopp det er vår største sårbarhet.
Vei og voll

Det er ingen liten sum, men heller ikke avskrekkende med tanke på hva slags verdier som sikres på innsida av vollen.