– Den 5. juni markerer vi Verdens Miljødag

(Arkivfoto)

 

Det er en dag for å sette fokus på de utfordringene vi står ovenfor i forhold til klima og miljø – problemer vi har skapt selv og er nødt til å gjøre noe med.

For hvert år som går merker vi mer til klimaendringene. 2023 var det varmeste året som noensinne har blitt registrert, og 2024 ligger an til å bli minst like varmt. Også i havene er det varmere enn noensinne. Gjennom Parisavtalen har vi forpliktet oss til å holde den globale oppvarmingen under 2 grader i forhold til snitt-temperaturen fra før den industrielle revolusjon; 2023 var 1,46 grader varmere.

Det varmere klimaet gir oss mer ekstremvær, som tørke, snøstormer og styrtregn, som igjen kan gi oss flom og jordras, slik som skjedde under storflommen i 2017. Skadene etter flommen kostet over 500 millioner kroner og viser at klimaendringene har håndfaste konsekvenser og kostnader her i Norge.

Det finnes ennå folk som velger å ikke tro på klimavitenskap. Det er vanskelig for meg å forstå hvordan man kan være en del av en sivilisasjon som bygger på avansert vitenskap som har gitt oss biler, datamaskiner og medisiner – men likevel velge å avfeie en hel gren av vitenskap fordi man tror man vet bedre enn folk med årelang utdanning på sitt fagfelt. Hvis vi skal klare å løse klimakrisen må vi være ydmyke og høre på de som vier livet sitt til å finne ut av hvordan klimaet fungerer, slik at vi kan samarbeide om løsninger i stedet for å motarbeide hverandre.

Det kan virke håpløst å skulle løse globale problemer med lokale tiltak i vår lille kommune, men det er ting vi kan gjøre for å bidra til den globale dugnaden. Vi må ta vare på naturen vi har i Birkenes og se på den som en av våre felles verdier som må forvaltes godt. Vi må avslutte arbeidet med å regulere myrområder på Stemlona og Tveide til næringsformål, vi må ta vare på (og vise fram) spesielle naturområder som ravinedalene i Møllebekkdalen og Grødebekken og vi må satse på fornybare energikilder som for eksempel solkraft på alle store tak. Vi må være varsomme med å gi dispensasjoner til bygging i LNF-områder, og vi må sette strenge miljøkrav til nye utbygginger. Sammen kan vi gjøre Birkenes til en grønn kommune, slik at vi ikke lenger er på 303.-plass i neste utgave av Sabima sin rangering av landets kommuner!

 

Kristian Skordal

Birkenes SV

 

______________

Leserinnlegg