Debatt
Den nye olja

Ja til vindkraft er ja til en selvstendig kommune med god økonomi.


Stem, kjære velger!

Vi står midt oppi det som kan bli et av de mest spennende kommunevalgene i Birkenes på mange år.


Kjære velger

Birkenes er en flott kommune og det er et klart mål for Høyre at Birkenes skal være en kommune folk ønsker å flytte til.Fire år

En valgperiode er kommet til veis ende. Partiene stiller med nytt mannskap for en ny periode.