DebattVeltalende bygdefolk

Vegdølene som kjemper for at Eon skal legge sitt bebudede innovasjonshus til Engesland har mange og gode argumenter.

Ingen grunn til å ta praten

Det er ingen grunn til at ordfører Anders Christiansen (Ap) skal la døra stå på gløtt når ordfører Arne Thomassen (H) kommer traskende nordover på Birkelandsveien med gifteringene i baklomma.


Flere nestenulykker

Er det foreldrenes ansvar å stå vakt for å passe på at bilister følger skiltinga ved skolen?
Rør i Birkenes

Folk kan ha bodd lenge på Birkeland uten å ane at det er der, og hva det er.


Planlegge utfasing

Omtrent samtlige av politikerne som møtte i tjenesteutvalget mandag stiller seg positive til en reduksjon i eiendomsskatten i årene som kommer.
Uakseptabel sjikane

I kjølvannet av Metoo-kampanjen er det likevel ikke helt overraskende at Amalie Snøløs mottar negativ oppmerksomhet.