Debatt

Planlegge utfasing

Omtrent samtlige av politikerne som møtte i tjenesteutvalget mandag stiller seg positive til en reduksjon i eiendomsskatten i årene som kommer.
Uakseptabel sjikane

I kjølvannet av Metoo-kampanjen er det likevel ikke helt overraskende at Amalie Snøløs mottar negativ oppmerksomhet.Ja til norske grønsaker

Det du har på ditt middagsbord av grønsaker, har ringverknader, som strekkjer seg langt utover det enkelte måltidet.
Googles kjøp av grønn energi

Ordføreren svarer på Øyvind Birkelands spørsmål om det kan skje i Birkenes at Google kjøper all kraft fra et eventuelt vindkraftverk.Jeg er uenig og jeg er redd

Uenig i at skoleveien mitt barn må gå ikke er farlig. Redd for at mitt barn skal bli påkjørt på sin både lange og farlige skolevei.
Knusende dom

Nok et kapittel i en av norgeshistoriens mest omfattende straffesaker er skrevet.