Debatt

Skrinlegg planene

Trond Harstad ber Asko-sjef Torbjørn Johannson skrote vindkraftplanene på Nordbø i Lillesand.
RWE og naboene

Var det noen som spurte berørte naboer før vindkraftplanene ble satt i gang?

Bruk naturen

Aldri har vår vakre natur vært mer viktig enn nå, og for vår framtid.