Debatt


Lytt til kulturlivet

Kommunen bør legge til rette for kulturlivet, og politikerne lytte til de samstemte kreftene som nå ber om endringer i reglene for hvor det kan skjenkes.


En samfunnsfiende

Alkoholen er en samfunnsfiende. Den forårsaker store sosiale skader og store kostnader for arbeidsgivere og offentlige budsjetter.Senumstad bru

Vi registrerer at det har vært mye skriverier og diskusjon som gjelder Senumstad bru og nedgradering.


Taus prest

Jeg synes det er svakt, ja for dårlig, av vår nye prest at hun ikke vil svare på om hun vil vie likekjønnede.