Debatt


Tomme løfter om skattekutt

Fremskrittspartiet er begynt valgkampen. Stortingsrepresentanter og lokalpolitikere har ett budskap før valget: «Sett ned eiendomsskatten!»


Nytt og bedre

Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber.


Råd om egenberedskap

Vi lever heldigvis i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal – og nettopp det er vår største sårbarhet.
Vei og voll

Det er ingen liten sum, men heller ikke avskrekkende med tanke på hva slags verdier som sikres på innsida av vollen.
Lokalavis under press

Fortsetter opplagsfallet med uforminsket styrke, vil Birkenesavisa i nåværende form være historie innen kun et par år.