Debatt

Lokal varehandel

Tomme lokaler. Døde steder. Eller lys i vinduene, unike steder og møter mellom mennesker?
Utdatert førstehjelpskurs?

For noen uker siden kom jeg ut for en akutt situasjon som gjorde at jeg begynte å reflektere litt over hva vi lærer og har lært på førstehjelpskurs.
Bompenger i Kristiansand

Den politiske eliten i Kristiansand med Harald Furre i spissen har fått det for seg at de skal redde verden fra en miljøkatastrofe.
Lokalt selvstyre svekkes

Hvorfor er det så få av våre sentrale partier og politikere som er opptatt av å bevare og styrke lokaldemokratiet?
Veldig mye hastverk

Hastverk er som regel lastverk, og når man har hastverk blir i tillegg de fleste gode råd dyre.


Unngå skogbrann

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.