Debatt


Den nye olja

Ja til vindkraft er ja til en selvstendig kommune med god økonomi.


Stem, kjære velger!

Vi står midt oppi det som kan bli et av de mest spennende kommunevalgene i Birkenes på mange år.