Debatt
Senumstad bru

Vi registrerer at det har vært mye skriverier og diskusjon som gjelder Senumstad bru og nedgradering.


Taus prest

Jeg synes det er svakt, ja for dårlig, av vår nye prest at hun ikke vil svare på om hun vil vie likekjønnede.