Debatt


Ja til norske grønsaker

Det du har på ditt middagsbord av grønsaker, har ringverknader, som strekkjer seg langt utover det enkelte måltidet.
Googles kjøp av grønn energi

Ordføreren svarer på Øyvind Birkelands spørsmål om det kan skje i Birkenes at Google kjøper all kraft fra et eventuelt vindkraftverk.Jeg er uenig og jeg er redd

Uenig i at skoleveien mitt barn må gå ikke er farlig. Redd for at mitt barn skal bli påkjørt på sin både lange og farlige skolevei.