– Fra straff til millionstyrking med ny regjering!

(Pressebilde)

Regjeringen la tirsdag formiddag frem sitt forslag til nytt inntektssystem og opplegg for kommuneøkonomien i 2025. Birkenes er en av kommunene som kommer godt ut av forslaget til nytt inntektssystem, med drøyt 8,2 millioner kroner mer til kommunen, skriver stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland (Ap) og Gro-Anita Mykjåland (Sp) i en e-post til BA.

– Når regjeringen i tillegg ønsker å styrke kommunebudsjettet til neste år, betyr det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet for 2025 forslår en vekst på drøyt 9,7 millioner kroner til Birkenes kommune, slik tallene ser ut nå.

− Det har vært nødvendig å få på plass et nytt inntektssystem for kommunene. Alle kommunen skal yte de samme tjenestene, men det er for stor forskjell i inntektene mellom kommunene. Derfor ønsker denne regjeringen en mer rettferdig fordeling mellom kommunene. I tillegg styrker vi økonomien til kommunene neste år. Begge deler bidrar til å sette Birkenes kommune bedre i stand til å gi innbyggerne en god skole, barnehage og eldreomsorg, sier Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Agder.

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet fjerner nå den økonomiske straffa som Høyre-regjeringa innførte for de kommunene som sa nei til sammenslåing, deriblant Birkenes.
For oss er det et avgjørende prinsipp at kommunesammenslåinger ikke er eit mål i seg selv og at de skal vere frivillige, seier Gro-Anita Mykjåland.

– Samlet foreslår regjeringa å øke rammene til kommunene med 6.400 millioner kroner til neste år, der 2.500 millioner er anslått å være en vekst utover pensjonskostnader og demografi, og slik sett en reell styrking av kommuneøkonomien.