Kultur


Havna på museum

Ikke som objekter for allmenhetens beskuelse, kun som observatører i et begrenset tidsrom på en og en halv time.