– Tomta og stedsutvikling

(Arkivfoto)

 

Det er lagt fram mulighetsstudier for Tomta, til liten begeistring fra de som deltok på folkemøte på kommunehuset. Jeg var ikke der, men leste referatet her i avisa. 

Stedsutvikling krever vitalisering. Særlig sentrum blir et utstillingsvindu for hva stedet har å by på, det er stedets ansikt.

Ingen ting er mindre vitaliserende enn en parkeringsplass, et flatt stykke asfalt. Folk som kommer kjørende langs riksvei 41 og skal innover i Agder, hva møter de midt i Birkeland sentrum? Er det noe her som er verdt å merke seg, verdt å stoppe opp for?

Ja, de ser modellen av lokomotivet som en gang gikk her, og de ser det flotte scenebygget på Tobias jorde. Så er det slutt. En parkeringsplass er først og fremst et funksjonelt sted, utover det har stedet ingen visuelle og estetiske kvaliteter, snarere tvert om.

Et vitalisert sentrum må favorisere mennesker, ikke biler. Det er ikke vanskelig å være enig i argumentet med parkering på 17. mai, men nå er det jo ikke 17. mai hver uke, og den utfordringen må vel kunne løses.

Jeg henger ikke ofte på Tomta, men jeg ser en del unge som gjør det. Det er alltid vanskelig å komme med nye tanker og forandring, i møte med det som er godt etablert og velkjent. Jeg har en mistanke om at de som syntes planene så OK ut, stort sett ikke stilte opp på folkemøtet.

Det er å håpe at Tomta kan bli et sted for gode felles-opplevelser. Vi trenger arenaer som understreker betydningen av hva vi har sammen, og at sentrum ikke bare er et sted du kjører til og fra med bilen. Jeg håper de som har fått mandat til å jobbe med dette prosjektet, kan ta noen modige og framtidsretta valg.

Birkeland er et sted med mange muligheter.

 

Tore Thomassen

Musikant

 

___________________

Leserinnlegg