Nyheter


Ny hall på Tveide

De har allerede fylt opp en opplagshall på Tveide næringspark, og vil nå sette opp en ny hall på 1.500 kvadratmeter på nabotomta.
Katastrofalt dårlig

Ikke siden laksebestanden ble reetablert i Tovdalselva på slutten av 1990-tallet har det vært tatt mindre laks i elva under laksefisket.