– «Tid til det viktigste» er KrF sitt slagord

 

Barnet, det som kommer til oss som en gave. Skapt så overgitt til oss – i ren tillit til å bli tatt imot i kjærlighet.

Er samfunnet vårt bygget slik at det gir foreldre de beste muligheter for å gi sine barn den kjærlighet de avhenger av?

«Tid til det viktigste» er KrF sitt slagord. Har småbarnsforeldre det i vårt samfunn? Vårt fokus på karriere, på fulltidsjobb nært opptil fødsel og tilbake i jobb gjerne før barnet er året gammelt. Er det godt for barnet? Er det godt for den unge familien? Er det godt for mor?

Og hva med travelheten de årene barna er små? Kanskje jobber både mor og far fullt. Det frister neppe til å få flere barn, noe som er ønsket med dagens lave fødselstall.

Kvaliteten av et samfunn kan måles på hvordan vi tar vare på våre minste eller svakeste, de som er overgitt oss å ta vare på.

Det fortelles at Jesu disipler en gang forsøkte å forhindre noen barn å bli brakt til ham. De gjorde det i omsorg for Jesus, fordi han var sliten. Men Jesus talte strengt til dem, tok imot barna og velsignet dem. Han sa at små barn måtte få komme til ham, og ikke hindres i det, fordi Guds rike tilhører dem.

Vår kjærlighet tilhører våre barn, de må ikke forhindres fra å få den.

La oss gjøre de valg som er til beste for våre barn. La oss bruke tiden vår sammen med våre minste, la oss bruke sommeren på å sløse med tid på de som er små. Det kan være krevende tider å vokse opp i for mange. Gi barna den tilknytning til dere som foreldre som de så sårt trenger både nå og for resten av livet.

La oss som er rundt være med som «laget rundt barnet». Vi er mange som har erfart at den vakre tiden som småbarnsforeldre er krevende, og det kan bli så krevende at det vakre ikke blir synlig for oss foreldre når vi er midt oppe i det. La oss som familie eller naboer være til stede og tilby vår støtte. La oss være der for unge familier i sommer. La oss også være der når sommeren er over. Vi kan gi tilbud om litt praktisk hjelp eller et lyttende øre. Da mine barn var små hadde jeg en nabokone som over flere år kom på besøk og var sammen med oss. Alltid med barna i sentrum. Det betydde masse.

Barseltid og småbarnsperiode kan være den vakreste tiden, men også den mest krevende, – og den viktigste for de som er nye i livet.

La oss være her for hverandre. La oss ordne våre liv så det gir trygghet, plass og tid for barn å vokse opp der.

La oss skape et samfunn som først og fremst velger det som er det beste for barnet.

 

Ruth Kylland Martinsen

 

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.