Om utvidelse av kulturskolen og det å «pine alt inn i en krok»

 

Du grønne glitrende… mai måned! Noen får kanskje assosiasjoner til en kjent julesang med de første tre ordene. Men sannelig passer de også til denne vakre måneden vi er inne i nå. Bjørka springer ut for fullt i sin grønne prakt og sola har sendt sine solstråler på hvert et vann, med glitrende lys imot oss de siste dagene vi har hatt med fantastisk vårvær. Sårt etterlengta etter en heller stusselig vinter, værmessig.

Ei bekjent av meg fra nord skrev det så treffende og slagferdig i dag der hun satt og så ut på sin snødekte plen og trampoline i hagen sin, mens vi her i Birkenes og i sør kjente at huden ble rødere og rødere av den sterke sola. Siterer henne nedenfor for det var rett og slett veldig festlig, og det anbefales at sitatet leses med nordlendingsdialekt inni dere:

«Her kjem en liten advarsel til alle dokker sørnordlendinga som melde at dokker «føle med oss» nu for tida… Ta og ro kraftig ned på den der kvasisympatiseringa! Ellers skal æ love at vi kjem i hopetall og tar fra dokker både jobban og borettslagan, før dokker i det heile tatt rekk å si «tinesnø».

Så med de ordene, synes jeg at vi alle bare skal fortsette å nyte finværet med god samvittighet fremover. For været vil nok snu for oss før eller senere.

Og apropos det å snu. Det gleder meg veldig at dagens regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i forslag til nytt inntektssystem har valgt å øke budsjettrammene til Birkenes kommune med hele 9,7 millioner kroner i 2025!, og en varig endring fra 2026 med drøye 8,2 millioner mer hvert år i statlige overføringer! Og det har regjeringen klart å foreslå uten å røre våre inntekter som kommer av produksjon av naturressurser, som for oss i Birkenes handler om inntekter fra gamle Herefoss sin vannkraft vi alle nyter godt av.

Dette er en annen takt og tone enn hva vi fikk oppleve med den Høyre-styrte Solberg-regjeringen i 8 år. Så er det nå slik at Høyre sitter med makta i Birkenes nå, og de kan nå takke Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering for at de kanskje kan klare å imøtekomme noen av sine valgløfter om redusering av eiendomsskatt og kommunale avgifter de neste årene. Dog, jeg vil neppe råde til å ta festen på forskudd, for Birkenes kommune har virkelige behov for å spare seg opp penger på bok. For akkurat nå er det ikke mye å skryte av, ettersom vi har en særdeles unormalt stor utgiftspost til lovpålagte ressurskrevende tjenester. Så jeg håper et eventuelt flertallsvedtak for letting av skatter og avgifter ved neste budsjettrunde skjer med en helhetlig tenkning, for å også sikre andre tjenester kommunen server til sine innbyggere som også betyr noe for at folk i hverdagen.

Så har jeg enda ett lite apropos til det å snu. Vel kanskje ikke akkurat å snu, men å trekke i bremsen tidsnok, på vegne av flere hundre av våre ungdommer som er elever ved Valstrand skole. Jeg snakker da om den kommende saken om nybygging for Blink kulturskole, som skal behandles nå i mai av oss politikere.

Vi har fått forelagt et saksfremlegg som skisserer ulike forslag til løsninger i og rundt skolegården til Valstrand skole. Hvor kommunedirektørens forslag har vært ute på høring hos de ansatte på Valstrand skole, elevrådet ved Valstrand skole og FAU på Valstrand skole. En høringsrunde hvor samtlige av de tre høringsinstansene, lærerne, elevene og foreldrene har gitt et «tommel ned» for forslaget som nå er forelagt til en prislapp på over 13 millioner kommunale kroner.

Hvorfor? Jo fordi de er bekymret for elevenes uteområde, som vil bli spist opp med bygningsmasse og skyggekast i en skolegård som betyr veldig mye for dem. De vil få et mindre areal å bevege seg på, mindre oversiktlig skolegård, flere klasserom som blir inneklemt av skyggen mot veggen av et nybygg m.m.

Senterpartiet ble invitert på befaring til Valstrand skole i forrige uke, noe jeg vet også andre partiet ble. En befaring som var veldig nyttig og hvor vi for første gang fikk se konsekvensene av det foreslåtte alternativet, med tanke på uteområdene. Da ble det veldig tydelig for oss i Senterpartiet. Kommunedirektørens forslag er kanskje ikke den løsningen vi trenger i Birkenes for at elevene på Valstrand skole og kulturskolen skal kunne blomstre i begge leirer.

Senterpartiet ønsker virkelig at kulturskolen skal få bedret sine forhold, det må det aldri være tvil om. Men når det skal brukes så mange millioner av våre innbyggeres skattekroner, er det viktig at det er med et langsiktig blikk og planlegging. Noe vi ikke tror at foreslåtte løsning vil kunne løse. Ved å bygge foreslåtte løsning finnes det ikke rom for eventuelle senere behov for utvidelser, da alt er presset inn i et allerede trangt område.

Derfor vil Senterpartiet komme til å foreslå følgende i kommende møterunde: «Utbyggingsalternativene ved Valstrand skole forkastes da ulempene for ungdomsskolen er vesentlige og en i sum må anse ulempene ved utbyggingen som vesentlig større enn fordelene. Ikke minst er formannskapet/kommunestyret bekymret for de negative virkningene løsningene vil ha for ungdomsskoleelevenes hverdag og trivsel.»

Kommunen eier en stor tomt nede ved Gamle Valstrand, og det er for meg uforståelig at det ikke kan sees på å bruke de foreslåtte millionene på et nytt bygg på denne tomten, som også vil ha rom for eventuelle utvidelser i fremtiden, fremfor å «pine alt inn i en krok» oppe ved eksisterende bygningsmasse. Jeg snakker ikke da om å bygge en brakkerigg eller modulbygninger som skissert i alternativ 3, men i stedet et nytt bygg. Ja det vil kanskje ta noen parkeringsplasser, men det tror jeg vi birkenesinger kan klare å løse de få dagene i året vi voksne besøkende har behov for å parkere i området.  Nå er kanskje tiden inne, for å faktisk virkelig genuint se på hva vi kan få til på tomta nede ved Gamle Valstrand, med fokus på det beste for elevene, lærerne ved både Valstrand og kulturskolen og FAU, og fremtidige behov for utvidelser (når Gamle Valstrand ikke lenger kan tjene sitt formål)

Saken har vært langdryg, og ansatte ved kulturskolen er forståelig nok utålmodige, men til en prislapp på så mange millioner, må vi som folkevalgte være sikre på at vi ivaretar så mange interessegrupper som mulig og samtidig har et helhetlig og langsiktig fokus.

Derfor faller vi i Senterpartiet ned på at det må jobbes videre med annen løsning enn den foreslåtte som nå foreligger for oss til kommende kommunestyret. Det er en ekstra runde, men vi tror det er det riktige å gjøre sett i det lange løp.

Med disse tankene delt med dere i mitt bidrag til denne ukas Tenkesmia, lar jeg deres tanker ta over, så får vi se hvor vi ender.

 

Gyro Heia

 

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.