– Kommunen skjemmer ut Engesland

 

Det er litt av et syn som møter en når en kommer kjørende østfra, og gjennom sentrum, på Engesland. Der ruver et stort, fryktelig slitt bygg som henger sammen med det nymalte butikkbygget på Engesland. Butikkbygget har også fått nytt tak, med solceller for å redusere butikkens strømkostnader. Kommunen eier den stygge delen og vi (undertegnede) eier den ny-oppussa butikkdelen.

Vi har de senere årene vært svært interesserte i Engesland sentrum og engasjerte oss, sammen med Ole Morten Vegusdal, stort i å få kommunen til å gjøre noe med sentrumsbygget. Engasjementet vårt fikk mange med seg, og det var mange politikere som ville gå for nettopp å fikse opp sentrumsbygget. Vi hadde også Merkur bak oss i vår måte å tenke på. Det samme gjaldt forslagene fra arkitekt Aaneland, og fra selveste Snøhetta. Men, så var altså de som har holdt på med diverse prosjekt som inneholder et nytt sentrumsbygg på Engesland i opp mot 20 år som vant kampen om midlene kommunen ville bruke på stedsutvikling denne gangen. Så kan vi vel tenke at etter mange års kamp for nettopp nybygg, var det greit nok, det. Det er en sak som ruller og går, og en må håpe at det kommer mye godt ut av pengene som er bevilga.

Tilbake til det gamle sentrumsbygget og det som skjer der: Vi har beholdt interessen for sentrumsbygget, og har (hatt) stor tillit til at det vedtaket kommunen fattet i juni 2022, skulle tas alvorlig. Det vi beit oss merke i ved dette vedtaket var at det skulle undersøkes om lokale interessenter ville overta og gjøre noe med kommunedelen av bygget.

Vedtaket: «Det gis en frist til 1. juni 2024 for å sondere om lokale private vil kjøpe, og renovere gammelt kommunebygg, uten at det skal koste kommunen noe utover det det gjør i dag. Hvis ikke dette lykkes, kan den kommunale del av bygget legges ut for åpent salg etter denne dato.»

I tiden som fulgte etter dette vedtaket hadde vi mange befaringer i bygget, men landa på å prøve å få kjøpe butikkdelen av bygget. Det fikk vi til, og har siden både lagt nytt tak, skifta kledning på baksida og pussa litt opp inne. Vi sørger også for at butikken har omtrent kr 0,- i leie (den betaler 600 kroner per måned), og ikke minst, vi har malt bygget i ganske spreke farger.

Bygget blir nå lagt merke til, men det kommer nå også enda sterkere fram hvor sårt kommunedelen av bygget trenger opprustning. Og her kommer vi til poenget med dette sukket av et innlegg; det som er faktum er at kommunen har hele tre lokale interessenter til bygget sitt. Og i april/mai i 2023!! ble Ronny Eikerol (plan og bygg Birkenes kommune) satt på saken om å få lagt bygget ut for salg. Siden har det vært et par befaringer sammen med han, vi har hatt møter om seksjonering av bygget, megler har vært der mm. Og så skjer det, slik det ser ut, ikke noen verdens ting. Det er flere måneder siden Eikerol og megler var på befaring.

Som både kommunen og megler er klar over, så er det kompliserte eierforhold mellom de to delene av bygget. For eksempel står butikkens lager og uthus på eiendom som «på papiret» tilhører kommunen. Dessuten er det ikke vertikal deling mellom de to byggdelene, noe som gjør brannskille umulig. Det betyr igjen at de to delene ikke kan forsikres hver for seg. Ansvarsforhold for vedlikehold av felles vegger og tak er delvis klargjort i et dokument fra 1955, men vi ser jo hvor godt det har fungert. Strøm, vann og avløp for de to delene griper inn i hverandre. For å nevne noe.

Tenker vi praktisk, så det er ingen tvil om at det desidert enkleste ville være at vi som eiere av butikkdelen overtok resten av bygget også. Det ville spare mye arbeid og utgifter med hensyn til seksjonering og tomtedeling. Denne fristen til 1. juni 2024 nærmer seg med stormskritt, så det er helt uforståelig at kommunen ikke får ut finger’n.  En kan jo også lure på hvor mye denne prosessen har kosta, og kommer til å koste, kommunen.

Vi er så frimodige å komme med det vi mener er et vinn-vinn-forslag for både oss, kommunen og bygdefolk:

Kommunen lar oss overta bygget for ei krone mot at vi fikser det opp slik at det pynter sentrumsgata i stedet for å skjemme den ut. Videre skal bok-kafeen få ha sine lokaler, med tilgang til toalett, inntil nybygg kan huse den, og parkeringsplassen skal bestå. Kommunen kan også være trygg på at det ikke skal bygges separat boenhet.

Gjennom det vi har gjort med butikkdelen, bør vi tydelig ha dokumentert at det vi lover her, er noe vi kan gjennomføre. Og for kommunen, bygdefolk, Engesland Utvikling, Thor Daniel Aas og Bedehuset (kjernen i sentrum), bør det være av stor interesse at noen tar ansvar for den store klossen som er selve sentrumet som en liksom ikke kan komme utenom om en tar seg en tur til Engesland.

 

Anette og Olav Dovland

 

_______________

Leserinnlegg