– Utvikling på Tomta

 

Jeg satt nylig og så på gamle flyfoto av Birkeland fra 1960-tallet og opp til i dag. Tomta i sentrum av Birkeland har på den tiden gått fra å være en tomt brukt som lagerplass for tømmerindustrien, til å bli en asfaltert parkeringsplass med et busskur. Mens resten av Birkeland sentrum har utviklet og forandret seg mye, har tiden stort sett stått stille på Tomta. Den har forblitt en stor, tom og kjedelig plass i over 60 år. Derfor er det fint at kommunen nå skal pusse opp plassen.

Det har kommet mange spennende forslag til hva som kan gjøres. Kommunestyret har satt ned et utvalg for å jobbe med dette, og for en stund tilbake holdt de et åpent møte og presenterte to mulige alternativer laget av Asplan Viak – gode utgangspunkt for en grønnere og mer moderne plass, med eller uten parkering på selve Tomta.

Nettopp parkeringsmulighetene på Tomta ble det mye fokus på i møtet. Mange i Birkenes er avhengige av bil for å komme seg rundt, så jeg skjønner at det er viktig for mange. Parkeringsdebatten peker imidlertid også på at vi ikke har et godt kollektivtilbud i kommunen vår. Vi må jobbe for å få et bedre tilbud og på kort sikt burde vi satse på tjenester som AKT Svipp for å gi et bedre kollektivtilbud til de som ikke bor langs hovedveiene mellom Birkeland og Lillesand eller Kristiansand.

Samtidig må vi jobbe for å legge godt til rette slik at det er mulig for folk å kjøre bil inn til Birkeland sentrum og bytte til buss der. Det er imidlertid ikke gitt at akkurat Tomta trenger å være kollektivknutepunktet for busspendlerne. Myrane, der skolebussene stopper, har mulighet for å kunne brukes i stedet. Her er det allerede god plass til busser og parkeringsplasser. Hvis det viser seg at det er for få parkeringsplasser for pendlere, er det kanskje her man burde se på mulighetene for å bygge flere?

Man får da mulighet til å utvikle Tomta uten parkering; slik får man bilene i bakgrunnen og vi kan sette mer fokus på hvordan Tomta kan bli en plass for folk. Jeg liker forslagene til Asplan Viak, med både en plen- og en torgdel. Hvis vi satser på næringsutvikling i bygningene rundt og i nærheten av Tomta, kan Tomta i fremtiden bli et ordentlig torg og en møteplass. Kanskje kan det bli muligheter for å sette opp salgsboder utendørs og selge for eksempel lokalproduserte varer til turister i sommersesongen, eller for å ha et julemarked på vinteren.

Birkenesavisa skrev for noen uker siden om Vemund Eikenes sitt forslag om å flytte biblioteket og andre tjenester til Tomta, og jeg synes det virker som en veldig god idé. Biblioteket har et stort potensial for utvikling. Det trenger ikke å være et sted kun for bøker, men kunne også tilbudt utlån av andre ting, som for eksempel verktøy eller klær. Bua, der man kan gå for å låne idrettsutstyr, kunne ha flyttet inn sammen med biblioteket. Et nyskapende bibliotek, sentralt plassert ved Tomta, kunne gitt et stort løft for bygda.

Vi bor imidlertid ikke i en rik kommune. Jeg er bekymret for at kommunen ikke skal ha råd til å fullføre alt dette prosjektet legger opp til. Derfor er det viktig at planene vi ender opp med blir laget på en slik måte at de kan utføres trinnvis, og at vi prioriterer kollektivtransport og grønne arealer i første omgang, slik at vi først kan skape en mer tiltalende plass i sentrum. Deretter vil forholdene ligge godt til rette for å fortsette med tjeneste- og næringsutvikling videre. Jeg er optimistisk på at Tomta over tid kan utvikles til å bli et flott torg for Birkeland sentrum!

 

Kristian Skordal

 

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.