Engesland oppvekstsenterHar bygget borg

Med 100.000 kroner i egenkapital og tippemidler, og 100.000 kroner i egeninnsats får man til mye ved skolen på Engesland.