Beholder ungdomstrinnet

Vegusdal mobiliserte og de folkevalgte står ved sine valgløfter. Kommunens økonomi må salderes på annen måte enn å flytte ungdomsskoleelevene fra Engesland til Birkeland.

Les mer om diskusjonen om neste års kommunebudsjett og folkemøtet på Engesland i BirkenesAvisa 30. november.