Setter foten ned for flytting

Enighet om å redde ungdomsskoletrinnet på Engesland.

– Vi er i utgangspunktet for å legge ned ungdomsskoletrinnet på Engesland skole, men å gjøre det nå blir en for stor belastning for de barna som reiser lengst. Fremskrittspartiet foreslår å droppe nedleggelsen, sier Martin Konstali (Frp).

Han er selv lærer på Engesland skole, og har tidligere snakket varmt om å legge ned skolen. Rådmannens forslag om å kutte ungdomsskoletrinnet vender han derimot tommelen ned for. Det samme gjør det andre partiene, det viser mandagens møte i tjenesteutvalget.

– For Høyre er det viktigst å bevare skolen på Engesland, også ungdomsskoletrinnet. Vi ønsker heller ikke å privatisere veiene, og mener eiendomsskatten ikke må skrus opp, sier Jon Inge Holm (H)

I et fellesforslag foreslår også Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre å beholde ungdomsskoletrinnet. Senterpartiet gir ikke sin fulle støtte til det forslaget, men er på å redde de øverste trinnene på Engesland skole.

– Vi er veldig uenige med de andre om eiendomsskatt, og vil heller kutte stillinger for å dekke inn den gevinsten ved å øke eiendomsskatt. Også vi vil beholde ungdomsskoletrinnet, sier Alfred Kylland (Sp).

Og da blir det slik i første instans. Senere i dag behandler formannskapet saken, før den skal behandles av kommunestyret i slutten av neste uke.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!