Beholder dagens grenser

BARNEHAGE: Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Politikerne og administrasjonen vil beholde dagens skolekretsgrenser.

– Utfallet av denne saken er bra, men prosessen har vært dårlig. Kommunen har sendt en sak ut på høring, og sendt saksbehandleren på sommerferie. Det er uheldig for demokratiet, men effektivt om man ikke vil ha høringsuttalelser, sier Martin Konstali (Frp).

Siden i sommer har kommunen hatt ny forskrift for skolekretsgrenser på høring. En hel del innbyggere har sagt sin mening, og noen av dem har kritisert kommunen for dårlig informasjon. Mandag ble saken behandlet av tjenesteutvalget.

– Ingen har reagert på selve forskriften, men en del har reagert på de alternative forslagene våre. Vi tar selvkritikk på at det ikke kom tydelig fram at administrasjonen ønsker å videreføre dagens ordning, sier Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Ønsker valgfrihet

Han forteller at også høringsrunda viser at befolkninga ikke ønsker noe endring. I utgangspunktet var det området i Kylland-dalen ned mot Senumstad, og langs Ogge det ble lagt fram forslag om å endre grensene.

– Det er veldig tydelig at befolkninga i Kylland-dalen er tilknyttet Birkeland. Langs Ogge er det litt mer delt syn, sier Mellem.

Konstali på sin side, ønsker en endring i forskriften som har vært på høring. Han vil at familier som bor langs skolekretsgrensene skal ha større valgfrihet.

– Jeg synes det bør være opp til foreldrene og velge hvilke skole barna skal gå på i Birkenes, dersom de bor langs skolekretsgrensene. Det vil bety mye for Engesland skole dersom noen velger å gå der, men det vil bety lite for kommuneøkonomien, sier Konstali.

Kontroversielt forslag

Det er et forslag han ikke høster støtte for blant tjenesteutvalgets medlemmer. Han får heller ikke støtte for det han kaller et mer kontroversielt forslag.

– Fremskrittspartiet foreslår å si opp avtalen med Vennesla om å sende barn til Samkom skole. Vi godtar at søsken til barn som går der i dag, gjennomfører skoleløpet på Samkom, sier han.

Konstali viser til en stram kommuneøkonomi. Han er også bekymret for de økonomiske konsekvensene av at familier på Drangsholt og Grødum ønsker å sende barna på Ve skole i Kristiansand.

– Skal vi sende alle elevene til Ve skole får vi et større økonomisk problem. Tillater vi å sende barn til Samkom bør vi tillate å sende barn til Ve, sier han.

Ser sydover

I et av høringsinnspillene kommer det nemlig fram et ønske om dette. Det er en utbygger på Grødum som påpeker at mange av boligkjøperne i området er tilknyttet Kristiansand, og at det ofte er avgjørende for disse at barna kan gå på skole i Kristiansand. Mellem deler ikke Konstalis økonomiske bekymring.

– Det er ikke veldig mange barn som går på Samkom, og fordi Vennesla har en egeninteresse av å beholde denne skole, får vi også en rabattert pris, sier han, og legger til:

– De to sakene er heller ikke like. På Samkom har det vært en praksis over flere tiår som skyldes gamle tradisjoner. På Grødum finnes det ikke en slik praksis.

Han får stadig telefoner både fra potensielle kjøpere og eiendomsmeglere om saken. Mellem sier det i utgangspunktet ikke er mulig å krysse kommunegrensa for å gå på skole, dersom det ikke foreligger særskilte behov knyttet til skolemiljø, helse, eller andre spesielle ting.

– Jeg har snakket med kjøpere, selgere og eiendomsmeglere. Svaret er at man ikke kan velge skole, for det er den folkeregistrerte adresse som avgjør hvor barna skal gå på skole. Å si noe annet er å villede, påpeker Mellem.

Et enstemmig tjenesteutvalg støtter administrasjonens forslag til å beholde dagens skolekretsgrenser, men å oppdatere kartet etter terrenget.