Skolen et stridstema

Mener de ikke kan ta ansvar for skolens ve og vel.

– Jeg føler meg litt utilfreds når bare tre eller fire elever kan true skolens eksistens. Det har jeg vanskelig for å tro. Hvis det er slik, hva skjer når folk flytter? Det skal jo ikke mer til enn at en eller to familier med barn flytter, før vi har en lignende situasjon, sier Sigmund Aune.

Han bor i Hovlandsdalen, og er blant dem som ønsker å tilhøre Evje og Hornnes kommune. Under det åpne dialogmøte om saken ble det fort klart at Engesland skole er et hyppig brukt argument for å avvise en grensejustering. Dersom Birkenes kommune sier ja til grensejustering, kan det bli en kort prosess før grendene tilhører en annen kommune.

– Jeg oppfatter at skolen er sårbar, og når noen flytter så holder vi pusten og lurer på hva som skjer nå. Politikerne har vedtatt at det skal være tre levende sentrum i Birkenes, og da blir det helt feil signal å sende hvis man går inn for en lekkasje av ressurser og mennesker, sier Trond Eirik Jaabæk.

Den engasjerte vegdølen påpeker at en grensejustering vil være veldig negativt for Engesland som sentrum. Jaabæk eksemplifiserer med bygdas manglende evne til å stille fotballag. Dersom flere familier engasjerte seg, og det kunne bli stilt fotballag ville det få positive ringvirkninger.

– Vi har søkt om grensejustering fordi vi opplever at framtida ligger i Evje. Det kan godt være noen av oss kan finne glede i frivilligheten på Engesland, men jeg tror ikke det er vi i Hovlandsdalen som skal redde Engesland, sier Aune.

Heller ikke de innbyggerne i Vassgrenda som vil til Iveland, ønsker å ta på seg noe skyld for at frivilligheten eller Engesland skole eventuelt skal slite i framtida.

– Jeg synes det er urimelig at vi skal få skylda for at skolen på Engesland nå blir sårbar. Det er åpenbart at skolen allerede er sårbar i dag, sier Else Karine Haraldseid.

Anne Hovland ber om at de to søknadene behandles hver for seg, og påpeker at kommunens utredning slår fast at skolens eksistens ikke blir truet av grensejusteringa. Det kan derimot læringsmiljøet bli.

– Det er ikke slik at dersom kommunen sier ja til vår grensejustering, må kommunen si ja til alle andre som søker. Disse to sakene komme opp sammen, men er to separate saker. Det er heller ikke slik at størrelsen på skolen nødvendigvis er det som har avgjørende betydning for læringsmiljøet, sier hun.