Foreslår å legge ned ungdomstrinnet

MÅ KUTTE: Birkenes må kutte 15 millioner kroner for å komme i økonomisk balanse. I kveld tas «Prosjekt balanse» opp i kommunestyret. Delprosjektrapportene inneholder en rekke sparingstiltak innen skole og barnehage, helse og velferd, teknisk og servicesenter.

MÅ KUTTE: Birkenes må kutte 15 millioner kroner for å komme i økonomisk balanse. I kveld tas «Prosjekt balanse» opp i kommunestyret. Delprosjektrapportene inneholder en rekke sparingstiltak innen skole og barnehage, helse og velferd, teknisk og servicesenter.

For å få Birkenes kommune i økonomisk balanse foreslår administrasjonen blant annet å samle ungdomsskoleelevene i kommunen på Birkeland.

Administrasjonen foreslår at det kuttes 15 millioner kroner for å få budsjettet for 2016 i balanse og dermed få kommunen ut av Robek-listen. Fredag ble «Prosjekt balanse» presentert for politikerne, og i kveld tas det opp i kommunestyret. Delprosjektrapportene inneholder flere sparingstiltak innen skole og barnehage, helse og velferd, samt teknisk og servicesenter.

Barnehage, skole og ressurssenter har et sparekrav på seks millioner kroner. Nedleggelse av ungdomstrinnet på Engesland skole er blant det som foreslås, og skal ifølge delrapporten gi en årlig innsparing på 859.000 kroner fra og med 2018.

– Totalvurderingen i forhold til økonomi, kvalitet og sårbarhet tilsier at man samler ungdomsskoleelevene på Valstrand ungdomsskole fra høsten 2017. Dette kan i tillegg til den økonomiske innsparingen føre til en økt mulighet for å styrke fagmiljøet totalt i kommunen på ungdomsskolen når man samler driften på et sted. Det vil også gi reelle valgmuligheter for elevene i forhold til valgfag, står det i delrapporten.

Det kommer også fram at dette vil gi en utfordring i forhold til kommuneplanens mål om tre levende senter, da det kan medføre at det vil redusere tilflytting/bidra til noe fraflytting. Dette selv om man har barnehage og barneskole på Engesland.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!