Har bygget borg

BORG: Julianne Flatland, Emilie Landland Olsen gjemmer seg litt bort på toppen av borgen. Rektor Geir Stave er fornøyd med nyskapningen.

Med 100.000 kroner i egenkapital og tippemidler, og 100.000 kroner i egeninnsats får man til mye ved skolen på Engesland.

– Vi er så heldige på Engesland at vi kan bruke skogen og marka både i friminuttene og i undervisningen.  Og nå har vi til og med fått aktivitetsløype og klatretårn, sier rektor Geir Stave.

Med de utefasiliteter som finner rundt skolen, er det ikke så merkelig at noen har friminutt som favorittfag.  Birkenesavisa var innbudt til å kikke på nyskapningen i skogbrynet, men det var et yrende liv i alle snøhauger og bakker rundt skolen.  Akebrett og miniski er populært, men noen hadde også tatt turen til aktivitetsløypa.

Guttene konkurrerer i å komme fortest og høyest i taugarnet som er hengt opp mellom to trær.  Det er jo forbundet med en viss fare; det er mulig å miste taket og falle ned å slå seg litt.  I snøhaugen blir nok landingen myk, og landingen skal bli myk også uten snø. Underlaget er EU-godkjent med myk bark.

Jentene har for anledningen kommet seg til topps i et av tårnene, og de er enige om at det er fint å gjemme seg bort litt. Rektor har vel ikke akkurat behov for å gjemme seg bort, og han titter fornøyd fram fra døråpningen.

– Dette er et flott tiltak, og foreldrenes dugnadsinnsats gjør at dette kunne realiseres uten veldig mye penger.  Det er vel kjent for de fleste at penger er mangelvare i kommunen, men i Vegusdal får man til noe allikevel, sier Stave.

I snøvær og snøskavler synes ikke bordtennisbordene, som er også kommet på plass i skolegården.

– Man oppfører seg ikke som om skolen her skulle være i faresonen hva angår nedlegging?

– Foreløpig er det ikke noe som tyder på nedlegging eller reduksjon i elevtallet har. Nå har vi 64 elever. Neste skoleår ser vi ut til å bli 73 elever.  Tre går ut av tiende klasse, men det kommer 12 nye førsteklassinger, så tilveksten er sikret, sier Stave.

Og aktivitetsløpa står der til fri benyttelse for alle som vil prøve seg.  Det er ikke spesielt knyttet til skolen, så det er bare å ta en prøvetur.