Ukas leder: Privatisering (…og gratulerer til Elise!)

RedaktørenDa kommunestyreflertallet for to år siden gikk inn for å privatisere barnehagene i Birkenesparken og på Herefoss, antydet vi at det på sikt kunne åpne for privatisering av flere kommunale tjenester.

Det skulle gå troll i ord raskere enn vi hadde trodd. Forskjellen er bare at det nå er administrasjonen som kommer med forslaget, ikke det borgerlige kommunestyreflertallet. Dessuten er det Herefoss skole som foreslås privatisert sammen med barnehagene, ikke hjemmehjelpen eller sykehjemsdriften, som vi spådde.

Nå vil ikke Birkenes være den første kommunen der hele barnehagetilbudet er privatisert, dersom forslaget går igjennom. Det er heller ingenting som tilsier at private barnehager gir et dårligere tilbud enn kommunale. Så bortsett fra at kommunen framstår som en upålitelig arbeidsgiver og at mangfoldet og valgfriheten de borgerlige partiene holder så høyt, forsvinner, er det lite som taler mot privatisering av alle barnehagene.

Eller? I et leserinnlegg i dagens avis tar foreldrerepresentantene ved Engesland barnehage opp en rekke spørsmål knytta til privatisering av barnehagen. Nå kan man selvsagt avfeie foreldrenes betenkeligheter med at man vet hva man har og ikke hva man får, men etter vår mening setter de pekefingeren på noen helt sentrale spørsmål ved barnehagetilbudet, som kommunen vitterlig har ansvaret for.

Vil barn med spesielle behov bli godt nok ivaretatt? Vil bemanningen og kvaliteten bli opprettholdt ved varierende barnetall? Vil en privat driver føle seg forpliktet til å drive videre med underskudd? Og hva hvis kommunen blir sittende igjen med driftsansvaret for kun Engesland barnehage? Det kan i så fall bli en dyr affære, når kostnadene ved en liten kommunal barnehage skal bestemme hvor mye de store private skal få i tilskudd.

Dette er bare hypotetiske tanker. Det samme er privatskole på Herefoss – enn så lenge. Der varsler bygdefolket at de vil kjempe med nebb og klør for å beholde det kommunale skoletilbudet. Samtlige politiske partier i Birkenes har også sagt klart fra at de ønsker å beholde den fådelte skolen.

Nå har representanter fra Herefoss allerede vært på besøk hos den private Montessoriskolen på Justøya utenfor Lillesand. De opplevde en veldrevet skole der både elever, foreldre og lærere syntes å være fornøyde. Det burde ikke være noe i veien for å få til noe lignende i Herefoss.

Det forutsetter imidlertid at det finnes ildsjeler som er villige til å bruke noen år av sine liv på å bygge opp skolen. Og burde det ikke strengt tatt være en offentlig oppgave å sørge for at alle førsteklassinger får et skoletilbud? Uten å måtte kjøre buss fem mil hver dag?

Gratulerer, Elise!

Vi tror alle som så Elise Sløgedal i lørdagens forestilling av ”Reisen til Julestjernen” på Kilden i Kristiansand er enige med oss når vi påstår at birkelandsjentas innsats i hovedrollen som Sonja må få samme karakteristikk som resten av forestillingen; strålende!

14 år gamle Elise har allerede rukket å imponere oss med sitt usedvanlige sangtalent. Lørdag beviste hun for alt og alle at Kilden-regissør Ingrid Forthun har sine ord i behold når hun karakteriserer Valstrand-eleven som en scenisk begavelse.

Vi nøler ikke med å anbefale alle å avlegge forestillingen et besøk. I disse regntunge, høstkalde, kommunaløkonomiske mørketider kan Kildens versjon av den kjente og kjære juleklassikeren være et humoristisk, spennende og ikke minst rørende lyspunkt.
God fornøyelse!