Gjeninnfører tran i skolen

TRAN: Rektor Anita Sivertsen og kontaktlærer Martin Konstali med brevet som går hjem til alle foresatte i dag.

TRAN: Rektor Anita Sivertsen og kontaktlærer Martin Konstali med brevet som går hjem til alle foresatte i dag.

Engesland skole ber foreldre godta at elevene får en skje tran hver morgen.

APRILSNARR: Skolen sender i dag ut et brev til alle foresatte der det informeres om at skolen fra og med mandag starter utdeling av tran til elevene hver morgen. I brevet informeres foreldrene om mulighetene for å reservere seg mot den daglige skjeen tran.

– Norge har lange tradisjoner for utdeling av tran til elevene, og dette skaper samhold og god helse. Erfaringene fra begynnelsen av 1900-tallet er en entydig positive. Det er nesten rart at man i sin tid sluttet med dette, sier kontaktlærer Martin Konstali.

– Hvorfor innføres denne ordninga akkurat nå?

– Valget sto mellom å dele ut frukt eller tran. Vi valgte å gå for tran på grunn av den gode smaken og den deilige konsistensen, sier rektor Anita Sivertsen.

Grunnet utsikter til dårlig vær og lite sol våren 2016 har utdanningsdirektoratet anbefalt at alle norske elever i utsatte områder skal få tran på skolen resten av dette skoleåret. Engesland er først ute i kommunen med å følge opp denne anbefalingen, og de regner med andre skoler følger raskt opp.

– Morgenstund har tran i munn, slår rektor fast.

Både rektor og ansatte ser frem til å ta fatt på denne viktige samfunnsoppgaven, det er tross alt helse i hver dråpe, påpeker Konstali og Sivertsen i kor.