To vil lede Engesland

Visepresident og undervisningsinspektør konkurrerer om jobben.

I forbindelse med opprettelsen av et oppvekstsenter på Engesland har kommunen utlyst stillinga som leder av dette. Ved offentliggjøring av søkerlista har to kandidater søkt på jobben. Kandidaten som får jobben vil lede skolen og barnehagen, i samarbeid med en fagansvarlig for barnehagen.

Nåværende rektor Geir Stave har ikke søkt stillinga, men det har Wenche Reinertsen og Trygve Ramse Trædal. Førstnevnte oppgir at hun i dag arbeider som undervisningsinspektør, mens Trædal er «Vice President, Asset Ownership» i Statkraft. Begge har postadresse på Sørlandet.

Reinertsen har også søkt den ledige stillinga som rektor for Valstrand skole. Her er konkurransen hakket hardere med totalt fire kandidater, inkludert en rektor bosatt i Kristiansand. Konstituert rektor, Birte Kittelsen, som overtok etter Stig Sægrov, er ikke på søkerlista.

Søkerne til jobben som rektor på Valstrand:

Elisabeth Linnea Kjellevold Pfaff (41), adjunkt med tilleggsutdanning, Fevik

Wenche Reinertsen (45), undervisningsinspektør, Vennesla

Hallgeir Haugen (57), rådgiver, Gol

Per-Arthur Romberg Hanssen (53), rektor, Kristiansand