Engasjement om skolekretser

Kommunens antydninger om å endre skolekretsgrensene vekker harme hos de berørte.

Det var i sommer kommunestyret vedtok å utarbeide en forskrift om skolekretsgenser i Birkenes, og samtidig se på mulige forslag for justering av grensene. Med en høringsfrist 15. november har nå flere foreldre, og innbyggere sendt sine innspill til kommunen.

I høringsdokumentene skriver fagutvikler utdanning Øyvind Mellem at skolegrensene i området Bjelland/Kylland har vært flytende. Det protesterer beboerne der på. Området er ett av to hvor det foreslås å justere skolekretsgrensene.

– Det medfører uriktighet at grensene har vært flytende. Det går to barn på Engesland skole herfra nå, og de måtte søke om det. Historisk har ikke de som bor her hatt noen tilknytting til Engesland eller Vegusdal, når det gjelder kirkesogn, valgkretser eller skolekretser, skriver Trude Karlsen i brevet som er signert minst 20 av innbyggerne i området.

Over 50 barn

Ifølge beboerne er det 25 barn i skolepliktig alder i området, og ytterligere 32 som ikke har nådd skolepliktig alder ennå.

– Det vil ha store konsekvenser for de barna som i dag har skapt seg et sosialt miljø på Birkeland, om de blir flyttet over til Engesland. Det kan ikke være slik at vi i dette området skal ha ansvar for at skolen på Engesland skal bestå, skriver Karlsen.

Beboerne i området skriver at ett bytte av skolekrets vil føre til stor usikkerhet i grendene, og det spås at mange vil flytte fra området dersom så skjer.

– Vi må si oss skuffet over at det ikke er noen som har kontaktet oss som dette angår. Det er rart at kommunen bruker Facebook, og en mini-annonse i lokalavisen som grunnlag for å informere om så viktige saker, skriver hun.

Nettverk på Birkeland

For bebyggelsen langs Ogge vurderes det å flytte kretsgrensene slik at Røli og Joreid blir inkludert i Birkeland skolekrets. En familie på fire bosatt på Røli beskriver i sin høringsuttalelse utfordringene som oppstår dersom barna må gå på skole på Engesland.

– Med henting i barnehage på Birkeland, og henting i SFO på Engesland vil vi ikke være hjemme før klokka 16.50 tidligst. Om vinteren vil det bli enda vanskeligere, skriver Morten Rødli.

Familien skrivet at de har et godt nettverk på Birkeland, men ingen kjennskap til Engesland. Det er diametralt motsatt av hva en grendenabo på Joreid skriver i sin høringsuttalelse.

– Vi ønsker at vår sønn skal gå på Engesland, hvor vi har både våre venner, og vår sønns venner. Vi har ingen tilknytting til Birkeland, skriver Fredrik Berentsen.

Kritiserer tvang

Andreas Förster mener det er åpenbart at målet med å endre skolekretsene er å øke elevgrunnlaget for Engesland skole. Han mener en økning i elevtallet på Engesland må komme som følge av frivillighet, ikke tvangsflytting med kretsgrensene som verktøy.

– Siden det foreslås at endringene trer i kraft august 2017 så er det fare for at administrasjonen allerede fra neste skoleår velger å bryte opp eksisterende klasser som da blandes sammen til færre og uforsvarlig store klasser per trinnet, med betydelige negative konsekvenser for det psykososiale skole- og klassemiljømiljø, skriver Förster.

Mister kjøpere

I sørenden av kommunen, på grensa til Kristiansand, foreslår Lasse Grødum at det åpnes opp for at beboere på Grødum kan søke barna sine til Ve skole i Kristiansand. Grødum har flere tomter til salgs på Grødum boligfelt, og merker at kjøperne er orientert mot Kristiansand.

– Ved flere anledninger har vi mistet salg som ettersom mulige kjøpere tror barna kan bli tvunget til å gå på skole i Birkenes. Det lar seg med dagens praksis ikke få visshet om barna kan gå på Ve skole, som ligger i den retninga foreldrene kjører til jobb, skriver Lasse Grødum.

Han påpeker at innspillet ikke har bakgrunn i noe negativt om Birkenes-skolen, men et ønske om at de som har jobbmessig tilknytting til Kristiansand ønsker å ha barna på skole den veien. Han påpeker også at det er ni kilometer til Ve skole, og elleve kilometer til Birkeland skole.

– En endring i regelverket som innebærer større trygghet for kjøpere av hus i området, kan bidra til at Birkenes får noen nye beboere. Vi vet at flere som har valgt å bosette seg i området, har valgt andre sida av kommunegrense på grunn av skole, skriver Grødum.