Tvinges til å flytte fra bygda?

FLYTTING KAN BLI AKTUELT: I fire år har Thor Håkon Aaneland og Gyro Heia sammen med barna Lotta Mathea og Nora bodd på Haukom i Birkenes. Nå må de kanskje flytte fra familiegården og kommunen.

KOMMUNALT/SKOLE. Ett av tre punkter i kommunens samfunnsplan er stedsutvikling. Nå utfordrer bygdefolket politikerne til å svare på hvordan fjerning av SFO tilbudet på Engesland er utvikling.

Gyro Heia og Thor Håkon Aaneland sier de er helt avhengige av SFO for å få hverdagen til å gå rundt.

– Vi har seriøst vurdert å flytte. Det er synd at kommunen gjør dette, fordi det er for en kort periode, og de kommer til å miste innbyggere som de har og nye vil ikke flytte til en bygd hvor det ikke finnes et SFO-tilbud.
Gyro Heia, som er NAV-leder i Iveland kommune, oppdaget tilfeldigvis forslaget da hun leste gjennom protokoller fra kommunestyret.

– Jeg leste at rådmannen hadde lagt fram dette som et effektiviseringsforslag, forteller Heia.
Verken SFO-leder eller rektor ved Engesland skole kjente til forslaget da Gyro Heia kontaktet dem i februar.

– At et slik forslag er lagt fram uten at det var snakket med rektor eller SFO-leder er urovekkende, det burde vært gjort et forarbeid for å kunne kartlegge konsekvenser, innsparing og liknende ved en slik gjennomføring. For meg er det helt klart at opplysningsplikten ikke har blitt oppfylt, forklarer Heia.

Dårlig økonomi

Eva Retterholt, styreleder i tjenesteutvalget, sier hun aldri har sett noen tall på hva som spares ved å legge ned tilbudet.

– Det er klart at konsekvensene vil være store for bygda uten et SFO-tilbud til familiene, bekrefter hun.

I kommunens saksframlegg fra mai står det at det må være minimum åtte deltakere på SFO for at økonomien skal balansere. Det betyr at fem deltakere er under grensen i forhold til økonomien, opplyser skolesjef Geir Svenningsen.

– Faglig sett er det ønskelig at alle skolene i kommunen har et SFO-tilbud. Det er kun økonomi som er årsaken til at grensene for SFO er satt, her har det kommunale styret sett muligheter til å spare noen kroner i en ikke lovpålagt tjeneste, sier Svenningsen.

Utover dette henviser skolesjefen til politiske signaler om at saken skal vurderes i budsjettbehandlingen.

Mange familier berørte

– For oss er det krise om vi ikke har et SFO-tilbud. Vi har vært inne på tanken om å flytte, for vi ser ikke andre muligheter, sier Tetyana Håverstad.

Hun driver egen frisørsalong på stedet hvor hun bor sammen med sin familie. Bedriften gir inntekter til kommunen, som vil falle bort om hun ikke kan drive frisørsalongen videre på grunn av manglende SFO tjeneste fra Birkenes kommune.
Hege Jaabæk jobber som lærer ved Engesland skole. Hun mener det ikke er riktig at en skole med mindre antall elever fra første til fjerde klasse skal presentere ti ganger så bra oppmøte på SFO som den største skolen i kommunen. Slik tallene er nå, blir det 20 prosent av de aktuelle elevene ved Engesland skole mot 1,9 prosent ved Birkeland skole som må bruke tilbudet for at det opprettholdes begge plasser.

– I de berørte familiene er det tre som er ansatt i skole eller barnehage, de jobber jo for kommunen. Med tanke på bygdeutviklingen og flere hundre tusener av kroner som investeres i Engeslandstunet tror jeg ikke politikerne vet nok om hva de gjør. Jeg forventer at det blir ordnet opp og blir dypt sjokkert om det ikke blir det, sier Jaabæk.
Felles for alle familiene er at ingen av dem har en løsning på hvordan hverdagen kan gjennomføres uten SFO.

Ikke mulig

Gyro Heia må kjøre 21 mil hver dag, hvor av 12 mil vil være i arbeidstiden om hun skal bruke tilbudet fra kommunen med SFO på Birkeland.

– Det er veldig spesielt å innføre eiendomsskatt det ene året og ikke klare å opprettholde et minimum av tjenestetilbud på de mest nødvendige tjenestene som familiene har. Barnefamiliene er nyttige familier i en kommune. Kommunen får innbyggertilskudd. Hvis familiene flytter, forsvinner tilskuddet. Så hvor mye sparer kommunen egentlig med vedtaket sitt, spør Heia.

Så langt tilbys SFO på alle dager utenom onsdag. Med det nye vedtaket vil kun mandag og tirsdag ha et SFO tilbud. Men siden Gyro og familien kommer til å måtte flytte med SFO to dager i uka, vil også mandag og tirsdag falle bort, fordi det da blir fire barn som bruker SFO. Da må Engesland legge ned hele skolefritidsordningen.

– Engesland dør uten et SFO tilbud, avslutter Heia.