Motvind
Best egnet?

NVE har laget en rammeplan for utbygging av vindkraft på land. Motvind er ikke imponert.