I mot- og medvind

Ordføreren oppfordrer i dette leserbrevet Motvind til å tenke alternativt.

LESERBREV: Som politiker har man en spennende og utfordrende jobb.  Den største og viktigste oppgaven er å ha et overordnet mål om at det man beslutter er best for de man representerer.  I den forbindelsen er det viktig å skille mellom rett og gal informasjon og det er viktig å skille mellom subjektiv og objektiv informasjon.

På bakgrunn av dette er det viktig å sortere informasjonen rett.  Informasjon fra interessegrupper må vurderes annerledes enn informasjon fra statlige myndigheter.  Myndigheter som har et overordnet ansvar for at alt går rett for seg.

Jeg har sett på det som mitt ansvar at kommunestyret har fått informasjon fra de som er for vindmøller og fra de som er mot.  Møte på 3B hadde næringsforum tatt initiativ til med fokus på muligheter for lokalt næringsliv.  Her må selvfølgelig politikerne skille mellom hva som er muligheter og hva som blir resultatet.  Resultatet er avhengig av hvor godt politikerne kan legge til rette og av hvor godt de lokale aktørene jobber.

Møte i regi av Motvind ble et helt annet møte og det er naturlig.  To ganger sendte jeg ut invitasjonen og oppfordret politikerne til å møte.  Da må jeg si jeg er overrasket over formen møte hadde.  Innledningen med 15-20 minutter med kritikk av politikerne, der prosesser ble forsøkt latterliggjort og en enkelt politikere nærmest ble benevnt som en sviker.  Det var litt spesielt og gjør at jeg som politiker blir på vakt.  Som politiker skal man tåle mye, men lurer litt på om det er rett strategi å be politikere inn, kritisere de i sterke ordelag for så å tro at de snur. Nei, dette var et møte for «menigheten».  Jeg tror motvind hadde tjent mye på å brukt en mer åpen og høflig tilnærming i møte med politikerne.

Personlig førte det til at jeg ble enda mer kritisk til programmet.  Der var et godt foredrag om støy.  Det at vinklinga var Worst case hele tida må man bare se i lys av settinga, men da det kom fram kritikk av NVE og det ble hevdet at de ikke hadde rett kompetanse, da datt jeg av.  Som politiker må man stole på de myndigheter som styrer og det materiale de legger fram.  Det må være det viktigste redskapet jeg har som politiker.  Videre var det en grunneier som var misfornøyd.  Under foredraget hans kom det fram at han følte seg snytt for penger.

Jeg er blitt kritisert for strategien i kontakten med E.ON.  Jeg har vært for en åpen prosess.  På bakgrunn av vedtaket i formannskapet hvor det står «gå i dialog med E.ON».  Politikerne viste også på forhånd hva de ville ha, så var det en grei måte å gå fram på.  Resultatet av avtalen vil vise det.

Så strategien til Motvind.  Du møter ikke en ordfører som ønsker utvikling og vekst med nei, nei, nei.  Det hadde kanskje vært smart og tenkt litt alternativt.

Avslutningsvis jobber jeg med å få arrangert et åpent møte om støy hvor NVE kommer og jeg ønsker å arrangere en tur til vindkraftverket på Lista.

 

Anders Christiansen

Ordfører i Birkenes

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!