Klager til departementet

MOTSTANDERE: Wiggo Svendsen og Signy Aas Andreassen ønsker ikke vindmøller i Birkenes. Bildet er fra Lista i 2013.

Motvind klager som ventet NVEs avgjørelse til departementet.

– Jeg er skuffet, men ikke veldig overrasket. NVE tillegger kommunestyrets vedtak stor vekt, og det er veldig leit med tanke på det knappe flertallet, sier Wiggo Svendsen i Motvind.

Fredag ble det klart at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eon konsesjon for bygging av vindkraftverk på Bjelkeberg og Oddeheia. Motvind svarer med å varsle at avgjørelsen blir klaget inn for Olje- og energidepartementet (OED).

Klager til OED

– Hvis vi ikke hadde håp om at OED kommer til en annen konklusjon, ville vi ikke klaget. OED avslo sist, og de kan avslå igjen, sier han.

Svendsen påpeker at departementet forrige gang avslo søknaden på grunn av manglende utredninger rundt naturmangfoldet. Han tror OED også denne ganga vil kreve grundigere undersøkelser av Eon før konsesjon gis.

– Jeg kan ikke se at NVE har gjort en grundig vurdering av saken. De bruker langt tid på alt, og tidsbruk i det offentlige henger ikke sammen med kvalitet, sier han.

 Kritisk til avtale

Motvind har tidligere vært kritisk til prosessen lokalt, og Svendsen gjentar den kritikken.

– Det har vært en halvkorrupt, ja kanskje helkorrupt prosess. Det er veldig trist at innspill som kommer helt i slutten av prosessen skal være så avgjørende, sier han.

– Korrupt sier du, men ingen har blitt rike?

– Nei, men grunneierne blir rike. De avbøtende tiltakene som ble presentert i siste liten er ikke avbøtende, og det er den avtalen som er helt på styr, sier han.

Avviser korrupsjon

Hverken Trygve Raen i prosjekt vindmuligheter, konsulent Kjell Rune Nakkestad for Eon, eller ordfører Anders Christiansen (Ap) kjenner seg igjen i beskrivelsen om at prosessen har vært korrupt.

– Det er ufint å beskylde oss for korrupsjon. Vårt ønske har vært næringsutvikling i Birkenes. Det har vært mye språk i denne debatten, og selv har jeg blitt kalt Judas. Jeg synes vi skal respektere hverandres synspunkt, sier Raen.

Christiansen synes prosessen har tatt lengre tid enn forventet.

– Til tider har det vært tøft, men det har ikke vært vanskelig for jeg har hatt tilstrekkelig tro på prosjektet. Men det har tatt mye lengre tid enn jeg trodde, og sånn er det med kommunale prosesser, sier han.

Nakkestad mener Eon har gjort sitt for å oppnå det motsatte av korrupsjon.

– Målet har hele tida vært stor lokale involvering, og det motsatte av korrupsjon må jo være å invitere alle med inn i prosessen. Det har tatt mye tid, men i noen saker er det behov for modning og forberedelser. I dag ser mange lokale bedrifter mulighetene som ligger i prosjektet, sier han.