Spørsmål til fylkesordføreren

Til fylkesordfører Arne Thomassen. 

Jeg viser til vedtak i fylkestinget 19.12.19 – der fylkestinget vedtok å bidra i et spleiselag til bygging av ny fylkeskommunal bro på Senumstad. 

Fylkeskommunen skal bidra med 60 prosent, vindkraftutbygger RWE med 17 millioner kroner og Birkenes kommune med 5 millioner kroner.

Hovedbegrunnelsen fylkestinget, var å få fortgang i å få turbiner inn til vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg, ifølge oppslag i Lillesandposten. 

Broa som sådan har en levetid på minst fem år til, så tømmertransporten kunne levd en stund til med å ha broa slik den er nå.  

I realiteten er det igjen utenlandsk storkapital her ved EON/RWE som brøyter seg veg for å få tak i våre naturområder. 

EON, stor utbygger av kullkraftverk og atomkraftverk over hele verden, har sammen med en rekke andre kullkraftkonsern, en stor del av ansvaret for at verden har kommet i den klimakrisen som vi befinner oss i. 

EON har behendig skilt ut en del av sin virksomhet til grønn energiutvikling. RWE heter selskapet som har iført seg en grønn hamDet virker mer edelt når RWE, det tyske milliardkonsernet, står frem som firmaet som skal produsere grønn energi og bidra til «det grønne skiftet» her i bygda.  

RWE vil hjelpe oss troskyldige, stakkars innbyggere i Birkenes med å bidra til å redde verden ved å rasere vår verdifulle natur. 

Vindkraftlobbyens eventyr, om grønn vekst basert på fornybar vindkraft, for å redde verden fra klimakrisen er det nå kun enkelte stortingspolitikere og klimablinde som tror på. Dessuten, sett fra mitt ståsted, også du fylkesordfører Arne Thomassen og fylkestinget. 

Har du virkelig ikke sett at flere kommuner har snudd og kjemper sammen med berørte innbyggere mot vindkraft, også etter tidligere å ha uttalt seg positivt til konsesjon?

Når du vet hvor ømfintlig vindkraftsaken er i Birkenes -vedtatt i kommunestyret med en «kjøpt stemme» overvekt, burde du ikke tenkt deg bedre om?

Har du ikke latt deg påvirke av vardebrenning fra nord til sør og TV2 avsløringer av vindkraftskandaler? 

Har du ikke sett og hørt mange av uttalelsen til folk som bor oppover langs Tovdalselva Birkenes? Mange er så bekymret for konsekvensene av å få et vindkraftverk som nærmeste nabo at de vurderer å flytte. 

Som øverste politiske leder i det nye Agder oppleves det også uvirkelig at du godtar et spleiselag på ei fylkeskommunal bro der Birkenes kommune er med på spleiselaget. 

Birkenes kommune er på kanten igjen til å havne på ROBEKlista. Kan du som øverste sjef virkelig akseptere at ordfører og vindkraftlobbyister har forhandlet med deg uten at spleiselaget og Birkenes sin andel har vært behandlet i Birkenes kommunestyre? 

Trond Harstad 

Styremedlem i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes.