Vindkraft

Googles kjøp av grønn energi

Ordføreren svarer på Øyvind Birkelands spørsmål om det kan skje i Birkenes at Google kjøper all kraft fra et eventuelt vindkraftverk.Punger ut til næringslivet

Samtidig med at Eon forbereder konsesjonssøknaden til NVE, begynner Birkenes næringsforum arbeidet med å kartlegge kompetansen til det lokale næringsliv.