Leserinnlegg fra Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet: Saklig debatt, Christiansen

 

«Norge har forpliktelser til å bygge ut fornybar energi» – denne påstanden framsatte varaordfører Christiansen i FVN, og jeg ønsket en utdyping. Christiansen svarte i FVN 26.09. uten å forklare forpliktelsen, men skriver at det vil være positivt om vi kan enes om tall for andre måter å frembringe strøm på enn vindkraft.

Men varaordføreren må finne seg i å bli plassert i regjeringens ukritiske heiagjeng for mer strøm med bygging av naturødeleggende vindkraftverk. Det harmonerer ikke med vedtaket i Birkenes kommunestyre fra august i fjor da regjeringens rammeplan for vindkraft for nettopp fremskaffing av mer energi ble blankt avvist. I vedtaket som Christiansen stemte for som ordfører, krever kommunen vetorett og at ingen nye vindkraftverk skal komme i de resterende arealene i Birkenes. Klarere kan motstanden mot regjeringens mål om mer energi vanskelig uttrykkes.

De nær 100 konsesjonsgitte vindkraftverkene i Norge kan gi ca 18 twh, og evigvarende ødeleggelse av nærmere 1800 km2 villmark. Birkenes er 674 km2.

Forskere m.a. fra NTNU har påvist at oppgradering og utbedring av utbygget vannkraft kan sikre mye ny strøm på en miljømessig og samfunnsmessig bedre måte enn vindkraftverk. Så vil energieffektivisering (m.a. Arnstadutvalget) framskaffe betydelige mengder ny strøm. I sum bare for disse to tiltakene over 40 twh som vil overoppfylle NVEs prognoser for el-behovet de neste 20-30 årene. I tillegg har vi hatt et årlig kraftoverskudd fra 10 til 15 twh de siste årene. Vi mener så at Det grønne skiftet pålegger oss å stille spørsmål ved den stadige veksten- ikke minst med energi.

Så klima. Det er ikke slik at øket norsk eksport av vindkraft vil erstatte tilsvarende mengde bruk av fossil strøm i Europa. Grunnen er kvotesystemet for klimagasser i Europa. Kvotene for denne fossilproduksjonen blir ikke automatisk inndratt med norsk el-eksport. Dette avgjøres på sentralt hold i EU. Vi ser tvert imot at nye kullkraftverk åpnes, i Tyskland Dattln 4, januar 2020. Vi har heller ikke sett sporbare garantier fra våre myndigheter om at strøm fra norske vindkraftverk vil fase ut co2forurensende kullkraftverk.

Vi søker å ivareta vår samfunnsoppgave blant annet gjennom seriøs debatt i offentlige fora. Det var bakgrunnen for utfordringen til Christiansen som ellers er taus om naturødeleggelsene vindindustrien fører til. En tur til Tonstad eller Buheii vindkraftverk kunne være nyttig, for slik kan det bli i Birkenes opptil det vernede Tovdalsvassdraget. For øvrig kan det være debattinnlegg som vi ikke skal bry leserne med.

 

___________________________________

Peder Johan Pedersen
fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder

 

Leserinnlegg