Vindkraftstøy og næringsforumet

STØYVARSELKART: Kartet fra Statens vegvesen viser beregnet støynivå på veien i 2025. Områder merket med gult har ifølge veivesenet en støy på mellom 55 og 65 desibel (Lden).

Birkenes Næringsforum sin rolle i vindkraftsaken.

14. mars 2017 hadde Tom-Roger Ohrvik ett engasjert innlegg i vindkraftsaken, og påpekte at støyen fra riksvei 41 gjennom Søre Herefoss støyer mer enn et eventuelt vindkraftverk.

Han benyttet hele tiden «vi», altså flertall, om innlegget og i bunnen refereres det til Birkenes næringsforum. Med bruk av «vi» formen anser jeg dette som ett innlegg av Birkenes Næringsforum, ført i penn av Ohrvik.

Ohrvik og næringsforumet ordlegger seg på en slik måte at jeg først oppfattet nivåene for bakgrunnstøy som fakta basert på nøyaktige data. Det var de ikke. Jeg anskaffet meg min egen støymåler og har brukt litt tid på å skaffe meg erfaring med bruk av denne. Lydmåleren forteller noe annet enn hva næringsforumet forteller om.

Bakgrunnstøyen er langt fra 55-65 dB som Birkenes Næringsforum hevder.

Det er mulig nivået er så høyt dersom man setter støymåleren helt inntil veikanten. Vi i Søre snakker først og fremst om boligene våre, og jeg er den som bor tettest opp til riksveien. På verandaen er høyeste verdi 47dB fra personbiler og 52dB fra lastebiler. Det kom noen store dyre motorsykler forbi, der eierne i stedet hadde spart penger på lyddempingen. Disse buldret seg opp på 57 dB, fortsatt langt til de 65dB som næringslit hevdet.

Uten trafikk ligger støyen på 37-38 dB.

Om kveldene og i helgene er trafikken så liten at det er lange stille perioder. Det morsomme er at «støyen» er litt høyere om morgenen. Den forskjellen kan bare skyldes alle fuglene som synger! For normale folk blir det feil å kalle fuglenes sang om våren «støy», tvertimot, fuglesang og vakker natur er viktige grunner for å bo her ute på landet. For Næringsforum derimot, regnes sikker fuglesang som støy. Det eneste som ansees som godlyd i næringsforum er vel lyden av klirrende mynt.

Ifølge næringsforumets undersøkelser hadde det i Søre hadde blåst i Sør-vestlig retning 37 prosent av året. Ja, det er faktisk en tredjedel av tiden! En tredjedel av året vil altså vinden blåse lyden rett mot oss og gi en forsterket opplevelse av lyden. Så spørs det hvor mye av tiden vinden kom fra syd og vest, begge disse vil også dra lyden i vår retning, bare i litt mindre grad.

Påstanden om at det er vanskelig å høre en turbin på mer enn en km avstand er vanskelig å ta som annet enn reinspikka propaganda. Da må Ohrvik og resten av næringsforumet ta en uanmeldt tur til ett annet vindkraftanlegg en dag det er litt vind. Det er noe annet enn glansbildet vi fikk oppleve på den sponsra turen med utbygger og kommune for noen år siden.

Birkenes Næringsforum hadde utført sin egen «vitenskaplige spørre undersøkelse» på Senumstad, Rislå og i Vætingsbygda. De holdt seg klokelig borte fra Søre Herefoss, de ønsket nok ikke å ødelegge resultatet. Næringsforumet vet nok at bare er ett par stykker i Søre er for, resten er klart imot.

Det er dog underlig at innlegget i Birkenesavisa handler om beboerne i Søre Herefoss, mens undersøkelsen ble gjennomført i alle berørte områder bortsett fra nettopp Søre Herefoss!

Mange beboere i områdene der næringsforumet gjennomførte sin undersøkelse har økonomiske interesse av utbyggingen. En del er bundet av familieforhold, naboskap og vennskap som skal forsøkes å holdes i hevd. Frykten for å ødelegge relasjoner er tydelig. Det oppleves som farlig å si sin mening når folk har blitt kastet ut av jaktlag bare fordi de er imot utbyggingen.

Til slutt må det brukes noen linjer på Birkenes Næringsforum. På side tre i avtalen er verdien av «pakken» oppsummert slik: «Utover finansieringen fra EON, som er estimert til 2 MNOK totalt».

Birkenes Næringsforum er med på å ta utsikten, roen og freden fra oss naboer og selger den til et stort internasjonalt konsern og stikke betalingen, to millioner kroner, i egen lomme.

Når alt kommer til alt, har Birkenes Næringsforum mottatt en stor sum penger fra utbygger og Birkenes Næringsforum er aktive støttespillere for utbygger. De utøver betalt lobbyisme opp mot politikerne og holdningsarbeid blant innbyggere til fordel for utbygger.

Har noen vurdert de etiske og moralske sidene ved dette?

Dagfinn Topland