Ødelegger viktig våtmarksområde

ILLUSTRASJON: Del av Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Høyeste vindturbin vil rage 590 meter over havet, 58 meter over Birkenes sin høyeste fjelltopp.

Til kommunestyrerepresentantene i Birkenes og Lillesand.

Vedlegg til sakspapirer angående vindkraftutbygging. Dette skrivet er i utgangspunktet beregnet på Birkenes, men politikere i Lillesand bør være klar over at de planlagte turbinene på Nordbøknuten er like ødeleggende, de er bare færre og en anelse mindre, 205 meter.

Det er viktig å begripe hvor store inngrepene ved et eventuelt vindkraftverk kan bli og hvilke ufattelige dimensjoner de enorme turbinene har.

Tallet 220 meter – to hundre og tjue meter – sier kanskje ikke så mye, men det er altså høyda på de 17 vindturbinene som planlegges på toppene i LNF-området på Bjelkeberg og Oddeheia.

Til sammenligning:

  • Høydeforskjellen mellom Strøget og utsikten på Galtetjønnåsen på Flakkeheia er 146 m.
  • Forskjellen mellom elva (Sundtjønnfjorden) og Oddeheia er cirka 220 meter.
  • Norges høyeste bygning, Oslo Plaza Hotel, har 37 etasjer og måler 117 meter.
  • Turbinene på Lista vindkraftverk måler 120 meter

Turbinene er tenkt plassert fra litt under 300 meter over havet til cirka 370 meter over havet. Den høyeste vil altså rage 590 meter over havet. Høyeste faste punkt i Birkenes er Storemyrknuten på 532 meter over havet. Av kjente toppturmål er Rislåknuten 376, Skaftåsen 163, Heimdalsknuten 429 og Morhåmmer 98 meter over havet.

Arealet på hver av de 17 «propellene» er 19.500 kvadratmeter. Det tilsvarer tre fotballbaner pluss to håndballbaner. Og disse arealene skal dreie om en akse plassert 141 meter over bakken i 30 år?!

De 79 meter lange turbinbladene dreier i en hastighet som ytterst på vingespissen vil bli svært høy, kanskje mellom 200 og 300 kilometer i timen. Mot dem har hverken fugler, flaggermus eller insekter noe forsvarsvåpen.

Det samla arealet på industriområdet er 10.000 dekar, altså 10.000.000 kvadratmeter. Det tilsvarer Tveide næringspark ganger 125! I kommunestyret er det ofte diskusjoner om noen få kvadratmeter, skal ti millioner av dem lett gå fra LNF til industri?

Det viktigste klimatiltaket som kan gjøres nå, er ifølge både FNs klimapanel og forskere ved NINA i Trondheim å ta vare på naturmangfoldet. Spesielt viktig er det å la myrområder ligge i fred siden de binder karbondioksid bedre enn skog. Dette ansees så viktig at det nå er blitt forbudt å grøfte myrer i Norge.

At miljødirektoratet støtter myrprosjektet ved Myhre torvstrøfabrikk med 145.000 kroner viser hvor alvorlig myndighetene ser på bevaring av myr og våtmarksområder.

Direktoratet skriver:

«Formidlingsarenaen skal blant annet formidle kunnskap om verdien av å ta vare på våtmarksområder og bidra til å gi informasjon om myras betydning for klima og naturmangfold».

Da er det et paradoks om Birkenes er villig til å ødelegge et av kommunens aller viktigste våtmarksområder.

Når klimaregnskapet for vindturbinenes «grønne» energi skal gjøres opp, er det også viktig å tenke på dette:

  • Ifølge Håvard Gautneb ved NGU (Norges geologiske undersøkelse) trengte hver turbin av tilsvarende størrelse bygd i Trøndelag 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 0,4 tonn nikkel, 0,4 tonn neodymium og 80 kg dysprosium. Sistnevnte, som er viktig for å forsterke magnetisme, finnes bare i små mengder på kloden, hovedsakelig i Kina.
  • Store mengder mikroplast blir liggende igjen i naturen på grunn av slitasje på turbinvingene. Med dagens teknologi er det vanskelig å gjenvinne stoffene i vingene. Mange plasser er brukte vinger rett og slett blitt gravd ned.
  • Om glassfiber blir laget på Birkeland, er den langt fra kortreist. Det kreves mye transport og mye forurensing før ferdige vinger kan monteres på heiene våre. De fleste lages i Kina, men mulig at RWE benytter en produsent i Europa.
  • Hver turbin inneholder mange hundre liter olje. Er forurensningsfaren ivaretatt?
  • Om 30 år skal naturen «tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand», og etter 12 års drift skal det foreligge en plan for nettopp det. Det er en betingelse i konsesjonen. Men hvordan? Hvor er RWE da? Hvem skal betale? Og er det mulig?

Det aller viktigste er likevel om ordføreren og resten av kommunestyret føler et ansvar for innbyggernes liv og helse. Er det ikke bedre å være føre var? Er det mulig at du som ansvarlig politiker i alle fall en gang overveier å tenke på VERDIER i stedet for alltid bare å tenke på PENGER?

Så kjære ansvarlig politiker i Birkenes, STOPP VINDKRAFTUTBYGGINGA!

Trygve Løland

Natur- og klimavenn