Norwea villeder om vindkraft

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Vindkraftutbyggernes lobbyorganisasjon Norwea villeder med upublisert studie.

I et innlegg i Birkenesavisa 29. april kommer Andreas Thon Aasheim i Norwea, vindkraftbransjens lobbyorganisasjon, med feilaktige påstander om at infralyd fra vindkraftverk ikke har noen virkning på mennesker.

Det er uansvarlig av Norwea å komme med slike bombastiske påstander på grunnlag av et kort nyhetsbrev om en ikke publisert studie fra VVT, et finsk konsulentselskap innen vindkraftbransjen.

Infralyd fra vindturbiner er en kraftig rytmisk lydpuls (for eksempel cirka én i sekundet) med overtoner som oppstår når vingene passerer tårnet. Dette er forskjellig fra infralyd fra havbølger og vind. Det er et signal i naturen som vi aldri har blitt eksponert for før vindturbinene kom.

Ingen troverdighet

Opptil 20 prosent av befolkningen rapporterer at de opplever pulserende infralyd fra vindturbiner som plagsom, men antall plagede kan være mye høyere siden mange ikke vet at de eksponeres fordi infralyd ikke er hørbar. Lyd vi ikke hører, men allikevel sanser, kan sette oss i ubevisst alarmberedskap som utløser stresshormoner som over tid kan skade helsen vår.

Ikke engang ved hjelp av det mest avanserte utstyr som fins i verden, klarer man å gjengi den totale, aurale opplevelsen av lavfrekvent lyd fra vindturbiner i et laboratorium. Siden VTTs konklusjoner hviler på at et begrenset antall forsøkspersoner ikke klarte å identifisere infralyd i ti minutters høretester, er hele denne studien trolig verdiløs.

Det er derfor lite sannsynlig at man ville se endringer i stressnivå under slike forhold – om det i det hele tatt var mulig å sanse infralyd under VTTs laboratorieforhold.

VTT har heller ikke testet infralydens innvirkning på nattesøvnen. Det har nettopp kommet ny forskning fra Universitetet i Gøteborg som viser at vindkraftstøy påvirker nattesøvnen negativt.

I Russland har man forsket på infralyd i lang tid. Der har man for lenge siden innført strenge grenser for hvor mye infralyd befolkningen skal tåle.

Dersom kraftbransjen virkelig ønsker å finne ut mer om belastninger fra infralyd på mennesker, bør de begynne å lytte til hva folk selv opplever! Å basere sine konklusjoner på kvasistudier utført av konsulentfirma som lever av å tjene vindkraftbransjens formål, har ingen troverdighet.

Forhastet, overdrevet, feiltolket

Vindbransjen er underlagt energiloven, som gir fullmakter til å operere langt utenfor de regelverk vi er vant med å forholde oss til i plan og bygningsloven. Det innebærer likevel ikke at man kan unndra seg det ansvar alle bedrifter og bransjer er pålagt å ivareta med hensyn til folkehelse.

Som lege vil jeg advare mot slike forhastede, overdrevne og feilaktige tolkninger av studier som Norwea kommer med i Birkenesavisa.

Steven Crozier

Spesialist i allmennmedisin, Frøya