Leserinnlegg fra vindkraftmotstander Trond Harstad: – Er det mulig?

 

RWE klarer ikke å igangsette sitt påtenkte vindkraftanlegg i Birkenes innen 2021 og søker om 2 års utsatt frist.

Stortinget har sagt nei til igangsettelse etter 2021.

NVE sier nei til utsatt igangsettelse i Birkenes etter 2021 og avslår RWE sin søknad.

Likevel anbefaler flertallet i Birkenes kommunestyre å gi RWE utsatt frist for igangsettelse.

Hvordan er det mulig?

Jeg bare spør!

_________________

Trond Harstad
Leserinnlegg