Påvirker ikke mennesker

VINDKRAFT: Andreas Thon Aasheim er spesialrådgiver i vindkraftorganisasjonen Norwea.

Infralyd fra vindkraft har ingen påvirkning på mennesker.

Technical Research Centre of Finland (VTT) ved Institutt for bedriftshelse og Institutt for helse og velferd, har på oppdrag fra finske myndigheter nylig avsluttet den hittil største studien på infralyd fra vindkraft og menneskers helse. Funn gjort i studien er omtalt hos Finlands statlige allmennkringkaster, YLE.

Studien konkluderer med at infralyd fra vindkraft ikke har noen som helst påvirkning på menneskekroppen.

Studien, som har foregått siden august 2018, slår fast følgende, oversatt av meg: Vi fant at symptomer man intuitivt kan assosiere med infralyd fra vindkraft er relativt vanlige symptomer i befolkningen, men symptomene var ikke utløst av eksponering for infralyd, skriver VTT.

Rapporten speiler tidligere forskning, da den også slår fast at det såkalte vindturbinsyndromet kan være et psykologisk fenomen, utløst av nocebo-effekten: En persons overbevisning om at hen vil få negative helseeffekter er i seg selv utløsende for de negative helseeffektene, skriver VTT.

Intet bevis for helseeffekter knyttet til infralyd fra vind

Studien fokuserte på områder i Finland der beboere hadde rapportert vindturbinsymptomer, og var delt inn i tre deler: En langvarig måling av infralydnivåer, en spørsmålsstudie, og en «lyttetest».

Det ble gjennomført målinger både innendørs og utenfor nærliggende boliger i nærheten av to finske vindkraftverk for 308 dager, og viser at infralydnivåene der var tilsvarende for boliger i urbane strøk. Videre, plukket man ut «worst case»-scenarioer fra måledataene, og brukte disse i lyttetester: Deltakerne klarte ikke å skille ut infralyd, og selv ved infralyd til stede i lyttetesten, ble det ikke funnet forskjell i rapporteringen av hvor irriterende lyden var for hverken de som hadde rapportert symptomer, eller kontrollgruppen.

Konklusjonen fra studien er altså helt utvetydig: Det eksisterer intet bevis for negative helseeffekter knyttet til infralyd fra vindkraftverk.

Dette er helt i tråd med tidligere forskning: En lignende, mindre studie fra New Zealand i 2010 (Universitetet i Auckland), fant at vindturbinsyndromet kan skyldes frykt spredt av anti-vindkraftkampanjer. Simon Chapman, professor i helse ved Universitetet i Sydney konkluderte i 2013 med at syndromet er en «kommunisert sykdom», etter å ha gjennomgått de 120 tilfellene av rapportert vindturbin-syndrom i Australia.

Med dette, håper jeg vi kan legge bort alle skremmebildene enkelte forsøker å tegne av infralyd og vindkraft.

Andreas Thon Aasheim

Spesialrådgiver, Norwea