Leserbrev fra Birkenes Næringsforum: Ønsker Birkenes å være en næringsvennlig kommune?

 

Vi er opptatt av å sikre gode rammer for næringslivet i kommunen. Dette gjelder både for mange hundre eksisterende arbeidsplasser, og for nye næringsaktører som ønsker å etablere seg i kommunen. Om Birkenes skal fremstå som en næringsvennlig kommune, må kommunestyret bidra til attraktive, forutsigbare og trygge rammer for bedrifter og nyetableringer – uansett bransje. Flere av de politiske partiene er i sine programmer opptatt av gode rammer for bedrifter og nye etableringer. Nå har lokale politikere en god anledning til å vise om de mener dette i praksis. I slutten av desember 2018 fikk RWE rettskraftig konsesjon (fra Olje- og energidepartementet), for å utvikle et prosjekt til over 1 milliard i Birkenes. Siden har det blitt investert betydelig tid og ressurser i prosjektet. Det har hele tiden vært en klar forventning om at prosjektet skal bidra betydelig til lokale arbeidsplasser, verdiskaping og samfunnsutvikling. Det er lenge siden Birkenes har hatt en lignende mulighet for å sikre nye og eksisterende arbeidsplasser! RWE kan ikke starte sin utbygging før MTA- og detaljplanen er endelig godkjent. NVE har nylig gitt beskjed om at forventet behandlingstid er endret fra 3 måneder til minst 12 måneder. RWE kan ikke forvente endelig svar fra NVE før rundt nyttår. På grunn av omstendigheter utenfor egen kontroll, får dermed RWE langt kortere byggetid enn planlagt. Helt fra start har RWE kommunisert at de trenger minst 2 år fra byggestart til ferdigstillelse. Kommunestyret har tidligere gitt konsesjon til prosjektet med denne forutsetningen. Som representanter for det lokale næringslivet, ønsker vi en næringsvennlig kommune som gir forutsigbare rammebetingelser. Slik vi ser det har ikke politikerne annet valg enn å støtte RWE sin søknad om 1 års forlengelse av byggetiden. Den lokale behandlingen av denne saken, vil sende viktige signaler til andre som ønsker å etablere seg i Birkenes, og om vår kommune kan oppleves som en attraktiv og forutsigbar næringskommune.

 

______________________________________________

LESERBREV
Styret i Birkenes Næringsforum
Trygve Raen, leder
Heine Østby (adm.dir., 3B Fibreglass)
Gunnar Adolf Aanesland (daglig leder, Aanesland fabrikker)
Tore Hansen (daglig leder, Uldal AS)
Sigmund Aabel (daglig leder, Scanflex)
Tone Foss (styreleder, Foss Fabrikker)
Jan Terje Arnesen (daglig leder, KOAB)
Tom Roger Orhvik (daglig leder, Synkron Media)