ArbeiderpartietBirkenes i vekst

Politikere fra alle partier kommer klatrende ned fra trærne eller ut av hulene sine for å vinne akkurat deg over til sin side.


Lover mer penger

Trond Giske (Ap) mener årets valg er et veivalg, og garanterer at Birkenes kommune får mer penger på hendene med Arbeiderpartiet i regjering.


Vil ha to på tinget

Arbeiderpartiet i Aust-Agder har god grunn til å begynne valgkampen tidlig. Partiet har los på tredjemandatet i fylket og således håp om to representanter fra Aust-Agder.