Arbeiderpartiet

Lover mer penger

Trond Giske (Ap) mener årets valg er et veivalg, og garanterer at Birkenes kommune får mer penger på hendene med Arbeiderpartiet i regjering.


Vil ha to på tinget

Arbeiderpartiet i Aust-Agder har god grunn til å begynne valgkampen tidlig. Partiet har los på tredjemandatet i fylket og således håp om to representanter fra Aust-Agder.