Vindkraft – en vei bort

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Vi ønsker å være det næringsvennlige partiet i Birkenes.

LESERBREV: E.ON har i brev av 4.oktober gitt melding til Birkenes Kommune at de ønsker å bygge ut Oddeheia og Bjelkeberg Vindkraftverk og de ber politikere i Birkenes om å stille seg positive til denne utbyggingen.

Birkenes har store økonomiske utfordringer. Det er to veier bort fra disse utfordringene.

Det ene er å se på utgiftssiden, og det gjør vi allerede gjennom “Prosjekt Balanse”. Dette har fått oss i mål, for denne gang, med kraftige og til dels såre kutt i tjenester og tilbud. Men det er tungt, lite inspirerende og lite fremtidsrettet for både politikkere og ansatte å måtte kutte hver gang kommunen møter en hindring.

Det andre er å se på inntekter. Vi trenger drahjelp fra det private næringsliv, lokale som internasjonale, som ønsker å etablere ny næring her i Birkenes. Vi tror ikke at E.ON og vindkraft alene vil redde Birkenes Kommune. Det er direkte urimelig å forvente det. Men vi tror fullt og fast at aktivitet generere mer aktivitet, og at mange bekker, små og store, i sum vil bidra positivt inn i kommunekassen.

Per Erik Stoveland melder et potensial i tømmeruttak, i tiltaksområder og tilstøtende områder, på rundt 80 millioner. Hvis vi får videreforedlet alt dette tømmeret lokalt er potensialet enda større. Det kan passe bra fordi Birkenes ønsker å profilere den trebaserte næringen vår. Så mye tømmer fordrer ca 4620 tømmerlass. Hvis hver bil klarer to turer om dagen er dette tett på 10 årsverk til. Dette er ett konkret eksempel på ringvirkninger som følge av en investering i heiene våre. Andre ringvirkninger vil være entreprenørkontrakter i utbyggingsfasen, vedlikeholdskontrakter på vei og anlegg i 25 år, nye jobber i driftsorganisasjonen, brøyting. Er entreprenørene i Birkenes klar til å gripe denne sjansen? Klar for å utvikle seg, samarbeide og vinne disse kontraktene? En utbygging vil også generere noen tusen overnattingsdøgn lokalt. Hvem i Birkenes er klar for den utfordringen? Hvor skal alle disse menneskene spise? Hvor skal de handle? Hva skal de fylle fritiden sin med? Hva mer kan vi få til? Vi mener at ringvirkningene av en utbygging av heia vår kan bli større enn vi aner.

Birkenes Ap ønsker å møte alle som ønsker å satse i Birkenes med dialog, samtale, fokus på muligheter og forhandlinger. Ikke med innsigelser, politisk motvilje og mistro. Vi mener at alle næringsdrivende, små og store, hjemmekontorbaserte og arealintensive, lokale og internasjonale bør og skal føle seg velkommen i en av Agders største kommuner.

Vi ønsker å være det næringsvennlige partiet i Birkenes.

 

For Birkenes Arbeiderparti

Anne Kathrine Rislå – leder

Linda Hye – gruppeleder

Håkon Reiersen – sekretær

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!