Lokale navn på lister

Både Venstre og Arbeiderpartiet har lokale navn på valglistene, men langt nede.

Kommunestyrerepresentant Ole Morten Vegusdal (V) foreslås på niendeplass på Aust-Agders Venstres liste til Stortingsvalget i 2017. Ved valget i 2013 var partiet svært nære med å få inn én kandidat fra Agder. Vest-Agder Venstre stiller med identisk liste, med Lillesand-politiker Petter Toldnæs på topp. Det er nominasjonsmøtet i partiet 6. september som endelig vedtar lista.

Hos Arbeiderpartiet har Linda Hye fått en syvendeplass. På topp på den foreløpige lista står Tellef Inge Mørland fra Arendal, som med det lanseres til å ta over for Freddy De Ruiter som gir seg på tinget. Arbeiderpartiet har nominasjonsmøte 26. november, og fikk inn én kandidat fra Aust-Agder ved forrige stortingsvalg.