Besøk fra Peru til årets Sommerbasar på Rugsland

(Alle bilder: Arild Espegren)

Det blir også i år sommerbasar på Rugsland til inntekt for skolen El Mirador, som ligger i storbyen Arequipa i Sør-Peru. Den første basaren for Mirador hadde vi 1. august 2013, og basaren har blitt holdt hvert år med unntak av under pandemien.

Siden 2013 har Miradorskolen vokst fra 35-40 elever på førskolenivå til 375 i alderen 3 -16/17 år. Skolen drives som en peruansk skole-stiftelse spesielt rettet mot elever fra den del av befolkningen som sitter aller lengst nede med bordet i millionbyen.

BESØK FRA PERU. Oswaldo og Lurdes Cruz. Oswaldo har vært sentral i oppbyggingen av skolen og begge blir til stede under årets basar for å fortelle om skolen.

I år får vi besøk av Oswaldo Cruz, og hans kone Lourdes. Han har vært helt sentral i oppbyggingen av Miradorskolen fra dag en. Han kommer fra Colcadalen, som her går for å være verdens dypeste canyon på over 3000 meter. Han forteller litt om sin bakgrunn, og så skal jeg intervjue han om «skoleeventyret Mirador». For det er et eventyr, og som også er lagt merke til av kongressen i Lima.

Skolen er både hva angår drift og investeringer bygd opp av giverkretsen i Norge, som står bak det hele. Det er ingen bakenforliggende organisasjon, så vi er helt ut avhengige av faste givere og ikke minst denne basaren. Den gav i 2023 et pent resultat på noe over 200.000 kroner, foruten flere hundre tusen fra anonyme givere, og også fra Barmhjertighetsfondet.

ELEVER PÅ SKOLEN. Noen av barna på El Mirador.

Skolen har 14 vanlige klasser. Men nå har vi forhåpninger om å prøve å få til noe helt nytt, nemlig yrkesrettede fagtilbud i regi av skolen. Det er enorm arbeidsledighet i landet, over 70 prosent arbeider uformelt («svart»), altså tilfeldige småjobber eller kortsiktige kontrakter uten sykelønnsordninger, utenfor pensjonssystemet. Vi må gjøre noe med det, men trenger et par-tre millioner kroner. Her kommer basaren inn og når driftsbudsjettet er finansiert vil resten gå til yrkesrettet fagutvikling. Slik at når de går ut av Miradorskolen etter et 14 års undervisningsløp har de fått med seg både grunnleggende verdier og kunnskap for å kunne klare seg.

Basaren lørdag 3. august holdes i Rugslandsveien 309 ( se skilt/flagg) og starter klokka 14. Det blir riktig pene gevinster og salg av både kaffe, kaffemat og en peruansk rett. Og så håper vi det blir litt anledning til et kaffedrøs imellom trekningene. Husk sammenleggbar stol, og at det ikke er værforbehold.

 

Arild Espegren

El Mirador skolen

 

_______________

Brukerskapt