Birkenes i vekst

Arbeiderpartiet: Fra valgkampen i 2017.

Det nærmer seg valg. Politikere fra alle partier kommer klatrende ned fra trærne eller ut av hulene sine for å vinne akkurat deg over til sin side.

I en ideell verden hadde vi alle vært mer synlig og tydeligere i våre valg og prioriteringer gjennom hele perioden. Det er ikke lett, men det er slik vi i Arbeiderpartiet skulle ønske at det var.

Men som sagt; det er valg snart. I år spør vi i Birkenes Arbeiderparti ikke bare om økt tilslutning til våre verdier og vårt program. Vi ber også om økt og fornyet tillit. Det er Arbeiderpartiet som har sittet i posisjon og det er Arbeiderpartiet som innehatt ordførervervet. Det er krevende og det forplikter.

Birkenes Arbeiderparti går til valg under parolen «Et Birkenes i vekst».

Vi mener at Birkenes ér i vekst. Noen sider ved vekst er ønsket, noen sider er nødvendig og noen er uheldige.

Vi trenger vekst i næringslivet vårt. Vi har vekst i antall eldre som trenger oppfølging og omsorg. Utgiftene våre vokser og befolkningstallet øker. Vi ser vekst i lovpålagte oppgaver, som fører til negativ vekst av frie midler. Vi har akkurat økt kapasiteten på rent og pent vann med nytt høydebasseng i Natveitåsen og snart må vi ha nytt renseanlegg. I det hele tatt vokser kommunen på mange fronter, samtidig.

Vi mener Arbeiderpartiet har noen gode tanker for hvordan vi kan møte ønsket, og uønsket, vekst i Birkenes på en god måte.

Vi tror på forebygging og tidlig innsats i alle livsfaser. Vi ønsker et trygt og godt skole-, barnehage- og SFO-tilbud. Vi håper på mangfold innen kultur, frivillighet og idrett. Til sammen bør dette bidra til Gode tjenester i hele livsløpet.

Vi vil ha økt politisk styring og samtidig mer innbyggerinitiativ. God budsjettstyring og tydelige økonomiske prioriteringer. Vi skal hele tiden være åpen for nye måter å jobbe og tenke. Vi mener at det til sammen skal gi Effektiv og god drift

Vi tror på å sikre gode rammevilkår for næringslivet. Vi vil synliggjøre Birkenes sine ressurser inn i den store regionen vi er en del av. Vi vil satse på heltidskultur, tilbud til lærlinger og arbeid for alle. Vi vil ha Vekst og verdiskaping.

Gode tjenester i hele livsløpet, effektiv og god drift, vekst og verdiskaping, er våre fokusområder inn i valgkampen. Disse skal, sammen med vårt øvrige partiprogram for kommende periode og vårt verdigrunnlag Frihet, Likhet, Solidaritet, ruste Birkenes for vekst på mange fronter.

Vi er ikke i mål med våre valgløfter for forrige periode.

Tiden og pengene strakk ikke til. Det beklager vi.

Flertallet var ikke alltid på vår side. Det respekterer vi.

Slik er det og slik skal det være i et velfungerende demokrati. Slagene skal stå i kommunestyresalen.

Vi vil be alle i Birkenes om fornyet og forsterket tillit til våre verdier, vårt program, vårt flotte team av kandidater og til vår ordførerkandidat Anders Christiansen.

Godt valg.

Takk

Anders Christiansen – ordfører og ordførerkandidat

Linda Hye – Gruppeleder og 2.kandidat

Steffen Frøysnes Flaa – 3.kandidat

Vibeke Tobiassen – 4.kandidat.