Trygve Endresen

Nærmest verdiløs

Det er med stor forundring jeg ser at flere representanter i formannskapet mener at avtalen angående vindkraft med Eon er god.