Skogressurser og vindkraft

Vi er avhengige av tall som er noenlunde riktige.

LESERBREV: Striden om hvor mye skog som blir tilgjengelig for hogst som følge av utbygging av vindkraft har vært et omstridt tema i debatten om vindmøller. Vinn Vind gikk først ut med tall som 83 millioner kroner i bruttoverdi, og dermed 283.000 kubikkmeter som kunne tas ut som følge av nye veier til vindmøllene.

Senere ble dette redusert til rundt 60 millioner kroner, og rundt 200.000 kubikkmeter. Også dette høye tallet ble kritisert og trukket i tvil fra kyndige innen skogbruk. Endelig kom skogbruksrådgiveren i kommunen med tall som var helt utrolige. 50.000 kubikkmeter bare på Oddehei som ble utløst av nye veier inn til vindmøllene.

Boniteten på marka, altså produksjonsevnen, ble det også satt tall på. Boniteten var hentet fra bonitetskart til Skog og landskap ble det hevdet. Som utdannet skogtekniker, og deretter ansatt i nettopp Skog og landskap reagerer jeg på dette. Undertegnede tok en befaring sammen med en skogeier fra Birkeland på Oddehei samtidig som jeg studerte flyfoto og bonitetskart over området.

Vi brukte samme bonitetskart som skogbruksrådgiveren brukte. Han fant ut, og skrev, at det er 34 prosent høy bonitet, og 17 prosent middels bonitet på Oddehei. Kartet viser null prosent høy bonitet på platået hvor vindmøllene er planlagt. Vi anslo stående kubikkmasse på platået til å være mellom 5000 og 7000 kubikkmeter, og ikke 50.000 kubikkmeter som angitt av skogbruksrådgiveren.

Senere er også skogbruksrådgiverens anslag beklaget. Nå hevdes det at de oppgitte tall er for hele området på Oddehei, altså også ned mot elva og ned mot Olavdalen. Også dette virker noe merkelig i forhold til kart og flyfoto. Det som er ekstra betenkelig er at en kommuneansatt rådgiver innen skogbruk kommer med tall som er hinsides enhver fornuft. Hvis dette er gjort for å påvirke politikerne til å si ja til vindmøller, så er det alvorlig.

Vi er avhengig av tall som er noenlunde riktige, det gjelder også alle andre tall og opplysninger i vindkraftsaken. Oddehei har et areal som er rundt 2500 dekar fra skogsbilveien og inn til enden. Bredden på platået er rundt 1.300 meter i gjennomsnitt. Det sier seg selv at det ikke kan stå 20 kubikkmeter per dekar på lavbonitet, myr og fjell i dette området.

 

Trygve Endresen

Kommunestyrerepresentant, H

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!