Kommentar til Ronny Thomassens leserinnlegg – Vi har det vel bra her i Birkenes selv uten vindmøller, ikke sant?

 

Kort kommentar til Ronny Thomassens innlegg i Birkenesavisa.

I bladet Donald Duck er det et tall de kaller fantasillion. Dette brukes spesielt om hvor mye penger Onkel Skrue har i pengebingen.

Er det dette Ronny har tenkt på med sine utregninger om hvor mye som kommer inn i pengebingen til kommunen i forbindelse med vindmøller?

Ifølge avtalen som er forhandlet frem med Eon/RWE av tidligere ordfører, er kommunens innkomme i forbindelse med vindmøller kun eiendomsskatt.

Denne eiendomsskatten er svært usikker.

FrP arbeider med å fjerne denne urettferdige eiendomsskatten. Hva da? Per i dag er skatten 7 promille på næringsbygg, samme som andre bedrifter i kommunen må betale.

Eiendomsskatten på vindmøller vil per i dag utgjøre grovt regnet 1 prosent av kommunens inntekter i året.

I et 30 års perspektiv, som Ronny nevner, vil kommunen få inn i størrelsesorden kr 12 milliarder beregnet i 2021 kroner uten vindmøller.

I de 40 åra Ronny har bodd i bygda har vi som han nevner fått til mye. Alt dette har vi klart uten eiendomsskatt og vindmøller.

Det er bra at Ronny tenker på eiendomsbesittere, som vil får inn store summer på utleie av grunn til vindmøllene.

Det som IKKE er bra, er at han glemmer fullstendig de eiendomsbesittere som ikke får ett øre for tapt eiendomsverdi og erstatning for redusert livskvalitet.

Vi skal nok klare oss bra Ronny slik som andre kommuner må gjøre uten vindmøller, og som vi alltid har gjort. Vi har det vel bra her i Birkenes selv uten vindmøller, ikke sant?

 

Trygve Endresen

_______________ 

Leserinnlegg