Omtaler avtale som makkverk

KOMMUNESTYRET: Anne Kari Birkeland (KrF), OIe Morten Vegusdal (V) og Trygve Endresen (H). ARKIVFOTO

Sterke reaksjoner på vindkraftavtale. Eon ber om tillit.

– Denne avtalen er et makkverk, og hadde jeg skrevet en lignende avtale ville jeg ikke hatt noen jobb lengre. Man trenger ikke være jurist for å se at denne avtalen er totalt ubrukelig, sier Trygve Endresen (H), under kommunestyrets møte tirsdag.

Fra Sverige har to representanter fra Eon kommet for å presentere avtalen, som er utarbeidet mellom kommunen og kraftselskapet som ønsker å bygge vindturbiner på Bjelkeberg og Oddeheia.

– Avtalen er juridisk sikret fra Eons side, sier Martin Westin fra Eon, til latter fra salen.

Han ber politikerne i Birkenes ha tiltro til at Eon er interessert i å fylle opp sin del av avtalen.

– Jeg synes Trygve Endresen er litt urettferdig mot oss som har arbeidet med avtalen. Vi har staket ut en retning, og det er en god avtale ut fra forutsetningene, sier Ole Morten Vegusdal (V), og legger til:

– Det er grenser for hva vi kan ta inn i en avtale på et tidlig tidspunkt, men vi vet i alle fall nok til at politikerne kan ta en avgjørelse.

I avtalen er det blant annet spesifisert en pott på maksimalt 2,5 millioner kroner til avbøtende tiltak for befolkninga på Senumstad. Westin påpeker at det ikke vil bli gjort tiltak om kraftselskapet oppfyller retningslinjene for støy, noe han understreket at de vil.

– Man kan derimot plages selv innenfor retningslinjene. Aktuelle tiltak for avbøting kan være å skifte vinduer, skjerme en uteplass, elle noe annet konkret, sier han.

Av andre tiltak som skisseres i avtalen, er en sti langs Herefossfjorden. Den ble planlagt i forbindelse med LISA-prosjektet, men aldri realisert. Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) synes både stien og varmestua på Toplandsheia mest minner om noe Eon foreslår for å kjøpe seg godvilje.

– Det er rart at slike tiltak kan anses som avbøtende, da de ligger langt fra vindkraftområdet, sier hun.

Westin ordner opp i forvirringa rundt ordbruk.

– Ja, for dette er kompenserende tiltak, mens andre ting er avbøtende, sier han.

Vindkraftavtalen skal behandles politisk siste uka i januar.