Leserinnlegg fra Trygve Endresen (H) og Arild Windsland (H): Om bedrifter som valgte å flytte

 

Onsdag 9. desember kunne vi lese om arbeidsplasser hos Aanesland Treindustri som Birkenes ga slipp på.

Vi føler at denne overskriften og andre påstander i artikkelen krever en forklaring slik at våre innbyggere ikke får et uriktig bilde av det som står i artikkelen.

Først og fremst syntes vi det er trist at en bedrift, som har vært i Birkenes i så mange år velger å flytte til Lillesand.

Når det er sagt, må vi være klar over hva som ble krevd av Aanesland for å bli i bygda. De krevde at kommunen skulle kjøpe tomten deres og et tilårskommet bygg for 20 millioner kroner (15 mill for ca 7 da tomt med tilårskommende bygninger + 5 mill. i verdi av tomt på Tveide, som de skulle ha vederlagsfritt).

Dette ville ha medført en kostnad pr. i dag på ca 1,2 mill. pr år i 20 år fremover for kommunen i renter og avdrag. (Her må vi vite at vi vel også kan regne med renteøkning i kommende år.) I tillegg til kjøpet hadde kommunen fått store kostnader for rivning av byggene og planering av tomten.

Eiendommen ble taksert til kr 3 millioner kroner av Sørmegleren.

Går ut fra at det er forståelse i befolkningen for at kommunen ikke kan subsidiere en bedrift med 8-12 arbeidsplasser med slike summer. Her må det også tas hensyn til at dette ville klart ha skapt presedens for kjøp av andre bedrifter/arbeidsplasser i kommunen. Det hører også med til historien at kommunen ikke viste hva tomten hos Aanesland skulle brukes til.

I artikkelen går det også frem at Gunnar Adolf Aanesland beskylder en Høyrestyrt kommune for å gi slipp på bedrifter som er flyttet ut av bygda. Vi kan i korte trekk forklare nærmere hva som skjedde med de bedrifter han nevner.

  1. CG-glass.

Denne bedriften flyttet fordi Birkenes kommune ikke hadde økonomi til stille opp med gratis tomt, slik Vennesla valgte å gjøre. Dette ville også vært urettferdig i forhold til andre bedrifter. (presedens). Det hører med til historien at CG-glass gikk konkurs etter kort tid i Vennesla.

2. Bendiks Transport AS

De flyttet til Lillesand da vi dessverre ikke hadde store nok areal å tilby til den bedriften. De fikk likevel kjøpt en meget attraktiv tomt, som ikke er tatt i bruk, for en rimelig pris på Tollnes, som allerede i dag har flerdoblet seg i verdi. For Bendiks var det nok som bedrift en fordel å komme nærmere E 18, i den bransjen de driver. Bendiks Transport bygget nytt bygg bare ca. 10 km fra Birkeland sentrum, og har gjennom årene sysselsatt mange personer fra Birkenes som gir gode skatteinntekter selv om de er flyttet.

  1. Birkeland Grunn og Betong AS.

I Tveide næringspark hadde kommunen opparbeidet og grovplanert et næringsområde, som var vedtatt solgt ferdig grovplanert. BGB ville kjøpe et område som de ville opparbeide selv for en rimeligere pris. Dette var problematisk grunnet reglene for salg som var satt.

Ut fra vårt synspunkt burde vel kanskje kommunen fått til en ordning her, med å være litt fleksible. BGB ble etter kort tid solgt til Terrengtransport i Mandal.

Dette begynner å bli flere år tilbake i tid. Skal vi gå enda lengre tilbake er det mye skryt å gi kommunen for å ha fått mange gode bedrifter til bygda, sånn som Glassfiberen, Foss Fabrikker, Scanflex, Uldal, Koab, flere solide transportbedrifter o.s.v. Disse bedriftene sysselsetter hundrevis av innbyggere i dag, som gir gode skatteinntekter til kommunen.

Vi kan bemerke at det ikke er bedriftsbeskatning til kommunene i Norge.

Vi kan garantere at Høyre og kommunen i fremtiden vil legge til rette for, og ha næringstomter klare, slik at bedrifter kan etablere seg i bygda.

Kommunen har dessverre ikke økonomi til å kjøpe arbeidsplasser for langt over det som er akseptabel pris i fremtiden.

Til sist vil vi ønske en God Jul og et fremgangsrikt Nyttår til både våre bedrifter, utflyttede bedrifter og spesielt til alle de som velger å bli i bygda.

_______________________________________

Trygve Endresen                    Arild Windsland

 

LESERINNLEGG