Dette er bagateller

Saken mellom Birkenes Kommune og Byggmester Kristian Flaa AS (BKF).

LESERBREV: Undertegnede har etter beste evne prøvd og sette seg inn i tingrettens dom og deretter forliket mellom partene. Det forbauser meg stort at bygdas ordfører Anders Christiansen nærmest applauderer at det var riktig og gå til sak og bruke cirka 1.750.000 kroner på en sak som uten tvil burde ha vært enkelt ordnet ved forhandlinger.

Saken er i korthet den at boligene ble overtatt ved overtakelsesforretning 1. desember 2014, altså cirka tre år siden. Her ble partene enige ifølge e-post fra kommunen den 8. desember 2014 om diverse mangler som skulle rettes på BKF sin regning. Den store feilen som det ikke ble enighet om var feil i gulver. BKF utførte i store trekk det det var blitt enighet om.

Ett år og syv måneder etter overtagelse går Birkenes Kommune til søksmål mot BKF. I avsagt dom i tingretten 19. desember 2016 fikk Birkenes kommune medhold i kun 8 prosent av kravet mot BKF. Totalkravet var på 4.447.000 kroner.

Angående gulvene som var hovedankepunktet var kravet beregnet til 2.788.000 kroner. Heldigvis ble det inngått forlik før saken havnet i lagmannsretten, noe som antagelig hadde medført ytterlige store kostnader for kommunen.

Det kan bemerkes at gulvene etter forliket er reparert med en kostnad på 20.000 kroner pluss merverdiavgift av et firma med spesialkompetanse på området. Totalkostnaden etter forliket for firmaet Byggmester Kristian Flaa AS er på cirka 50.000 kroner pluss merverdiavgift.

Totalkostnaden for Birkenes kommune er på 1.750.000 kroner ifølge svar på min interpellasjon i kommunestyret fra ordføreren.

Jeg står derfor ved min uttalelse i interpellasjonen om at dette var bagateller. Birkenes kommune har i forliket godtatt å betale saksomkostningene i sin helhet for BKF. Det sier meg at kommunen har godtatt at saken er tapt i sin helhet.

Angående at det er lett å være etterpåklok, det sies at etterpåklokskap også er en klokskap.

 

Trygve Endresen

Høyre