Skoleskyss


Jeg er uenig og jeg er redd

Uenig i at skoleveien mitt barn må gå ikke er farlig. Redd for at mitt barn skal bli påkjørt på sin både lange og farlige skolevei.Flere skyss-protester

Foreldre på begge sider av Flakksvann reagerer på frafall av skoleskyss. Også de som bor nærmere skolen enn grensa på fire kilometer.
Må passere stort industriområde

Glen Jørgensen reagerer på at skolebarn som bor på Flakk må passere Birkelands største industriområde på Tollnes to ganger daglig for å komme til skolen.Får ikke skyss

Fra høsten av vil ikke de som bor på Flakk få rett på skoleskyss. AKT har foretatt elektronisk avstandsmåling for alle elever i kommunen.