Må passere stort industriområde

TOLLNES: Birkelands største industriområdet består av 3B, Foss Bad og Asbjørn Mollestad og sønner, med flere.

Glen Jørgensen reagerer på at skolebarn som bor på Flakk må passere Birkelands største industriområde på Tollnes to ganger daglig for å komme til skolen.

– Her går ungene på fortau med skille til veien, men de skal krysse fire uoppmerkede veier/innkjøringer i dette industriområdet, skriver Glen Jørgensen i en e-post til kommunen.

Han er blant flere beboere på Flakk som reagerer på at elever fra 2. trinn mister skoleskyssen fra høsten av. Han ber kommunen om å få tilsendt vurderingen som er gjort av trafikksikkerhetsutvalget i forbindelse med skoleveien for barna på Flakk. Ifølge skolesjef Øyvind Mellem har Agder kollektivtrafikk (AKT) foretatt en elektronisk avstandsmåling som er kvalitetssikret.

– Jeg har gått fra min egen bolig på Flakk til døren på Birkeland barneskole. GPSen jeg brukte målte nøyaktig 4070 meter. Jeg foretok også en måling fra meg og inn til Flakk gård, som ligger lengst unna skolen. Denne lå 4250 meter unna skolen, altså langt nok unna skolen til at barna skal få skoleskyss, skriver han.

Selv brukte han i overkant av 50 minutter på strekningen, med en snittfart på 4,8 km/t. Jørgensen tar også for seg i e-posten hvilken skolevei som venter elevene for de husstandene som ligger i underkant av 4000 meter fra skolen.

– Fra bussbua må barna gå 700 meter på en smal vei, uten fortau og veiskulder, med en fartsgrense som sier 60 km/t. Veien er trang og uoversiktlig rundt svingen. Når de har lagt disse 700 meterne bak seg venter hengebrua. Jeg har til dags dato ikke sett at brua har blitt brøytet, men jeg regner med at teknisk avdeling sender ned en mann som tar seg av det når det snør om vinteren, påpeker Jørgensen.

Videre skriver han at barna skal gå et stykke på en grusvei før de kommer ut på asfalten.

– Her befinner barna seg midt i Birkelands største industriområde. De vil passere dette område to ganger om dagen, cirka klokken 7 og klokken 15-15.30. Det er i dette tidsrommet de ansatte ved fabrikkene starter og slutter på jobb, skriver han.

Trafikksikkerhetsutvalget, bestående av politi, teknisk avdeling og skoleadministrasjonen, har vurdert hvorvidt skoleveier under fire kilometer er trygge eller skal klassifiseres som «særlig vanskelig eller farlig». For området på Flakk er det konkludert med at hengebrua regnes som skolevei og derfra kommer man inn på sammenhengende fortau og gang-/sykkelsti som leder opp til skolene.