Får ikke skyss

Fra høsten av vil ikke de som bor på Flakk få rett på skoleskyss. AKT har foretatt elektronisk avstandsmåling for alle elever i kommunen.

– Her er det under fire kilometer til skolene på Birkeland, og dermed er det ingen elever på 2.-10. trinn derfor som vil få skyss fra og med kommende skoleår, skriver fagutvikler for utdanning i Birkenes kommune Øyvind Mellem.

En mor på Flakk har sendt en henvendelse til kommunen angående regler for skoleskyss, der hun påpeker at Flakk er innenfor grensen på fire kilometer, mens området Nyhus kun er tre kilometer fra skolen.

Mellem forklarer at Agder kollektivtrafikk (AKT) har foretatt elektronisk avstandsmåling for å kvalitetssikre, der det kom frem at Flakk er under fire kilometer fra Birkeland skole. Dette medfører at elever på Flakk som har hatt skoleskyss tidligere vil miste denne. Målingene ble foretatt høsten 2016, men kommunen valgte å ikke innføre effekten av resultatene før ved kommende skoleår.

– For området på Flakk har man konkludert med at Hengebrua regnes som skolevei og derfra kommer man inn på sammenhengende fortau og gang/sykkelsti, som leder opp til skolene. Det er derfor ikke nødvendig å gå veien om Teinefossbroen, skriver han.

Mellem påpeker at elever som begynner i første klasse vil ha rett på skyss når avstanden til skolen overstiger to kilometer.

Rett til skoleskyss blir definert av elektronisk avstandsmåling, fra 1. januar 2017 utført av AKT. Dette er rettighetsbasert og ikke søknadsbasert. Avstanden blir målt langs den korteste gangbare vinterbrøytede vei mellom hjem og skole. Denne avstanden regnes fra dør til dør, og dersom skolen har flere inngangsdører blir avstanden målt til hovedinngangsdør på skolen eller til den døren det er naturlig for eleven å benytte.